Opetuksesta vastaava vararehtori Sari Lindblom ja opetuksen toimialan kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta kutsuivat Helsingin yliopiston ainejärjestöjen edustajia nyt jo vuosittaiselle aamupalatapaamiselle 7.2. Tapaamisessa välitettiin johdon terveisiä opiskelijoille kuin myös opiskelijoiden akuuteimpia huolia johdolle. TKO-älyn opintovastaavat osallistuivat tapahtumaan ja seuraavassa keskeisimpiä käsiteltyjä asioita.

Yliopiston johdon terveisiä
Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan tekeviä kannustettiin siirtymään uuteen tai paketoimaan kandidaatintutkintonsa hyvissä ajoin, sillä siirtymäajan loppuun ennustetaan ongelmallista ruuhkaa sekä hallinnollisesti että akateemisten lopputöiden (kandi ja gradu) ohjauksen järjestämisessä. Myös uusien tutkintorakenteiden mukaan opiskelevien on hyvä huomata, että keväällä 2020 ohjaajat ovat hyvin todennäköisesti ylityöllistettyjä, mikä tulee näkymään ohjauksen määrässä. Mahdollisuuksien mukaan lopputyön tekeminen voi siis olla hyvä ajoittaa joko puolella vuodella aikaisemmin tai myöhemmin.

Sari Lindblom kertoi suunnitelmistaan kestävän kehityksen -kurssista. Kurssi tulee pohjautumaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tavoitteet sisältävät monipuolisesti kaikkea kierrätyksen ja hyvinvoinnin väliltä. Tavoitteena on, että kurssi tulisi osaksi jokaisen opiskelijan tutkintoa muutaman vuoden sisään.

Opiskelijoiden esittämiä huolia ja murheita
Opintoneuvonnan laadusta esitettiin kritiikkiä monen opiskelijan toimesta. Kokemukset olivat, että opintoneuvonnan edustaja oli ajoittain tuntenut käsiteltävät aiheet yhtä "hyvin" kuin itse opiskelija, ellei jopa huonommin. Leikkausten myötä kadonneita amanuensseja kaivattiin. Susanna ja Sari tiedostivat ongelman ja kehottivat opintoalaspesifien kymysten kohdalla varamaan opintoneuvonnasta ajan etukäteen ja kertomaan ongelman mahdollisimman tarkkaan, niin paikalle saadaan mahdollisesti sen asian suhteen pätevin henkilö. Walk-in ajoilla saat varmimmin tietoa yleisopiskelullisista asioista, kuten miten tulostat opinto-otteen tai läsnäolotodistuksen.

Opiskelijoiden tuodessa esiin huolensa opiskelijoiden jaksamisesta ja opiskelujen tukipalveluista, saimme huomata, että asia on tiedostettu jopa yliopiston hallinnossa ja siihen pohditaan jatkuvasti lisäratkaisuja. Toisaalta matalammilla tasoilla ollaan myös herätty asiaan ja esimerkiksi Kumpulan kampuksella moniammatillinen työryhmä valmistelee parhaillaan 25.4. pidettävää "Kumpula jaksaa, vai jaksaako?" -tapahtumaa. Myös Kaisa -kirjastoon lanseerattu Ohjauskulma tulee käsittelemään huhtikuun aikana mm. aiheita stressi ja mielenterveys.

Erityisen paljon keskustelua herätti yliopiston ohjesäännöissä määritellyt tentti- ja kurssitulosten ilmoittamisajat, tai pikemminkin niiden noudattamattajättäminen. Johdon vastaus aiheeseen oli selkeä ja ehdoton: määritellyistä ilmoittamisajoista ei jousteta. Saimme myös selkeät toimintaohjeet miten ja mihin tahoihin viivästyksistä tulee ilmoittaa. Tähän liittyen Matlu ry teki myös posterin ja postauksen Facebook -sivuillensa. TKO-älyn opintovastaavat ovat päättäneet tehoseurata opiskelijan oikeuksien toteutumista asian tiimoilta tänä lukuvuonna ja toivovat yhteydenottoja opiskelijoilta mikäli viivästyksiä tapahtuu. Opintovastaaviin saat yhteyden sähköpostitse osoitteessa opintovastaavat (at) tko-aly (piste) fi tai Telegramin välityksellä kanavalta tkt-apu.

Kertauksen vuoksi vielä säännöt:

  • Kuulustelun tulokset on julkistettava hyvissä ajoin ennen seuraavaa saman kuulustelun suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua kuulustelusta.
  • Opintosuoritus on tallennettava opintosuoritusrekisteriin välittömästi tulosten julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään
    kuukauden kuluessa tulosten julkistamisesta, ellei erityisestä syystä muuta johdu.

Aurinkoisin tappivanukkaanmakuisin terveisin,
Opintovastaavat Aki ja Laura


TLDR; Vanhan rakenteen mukaan opiskeleva, huolehdi itsesi ajoissa joko valmiiksi tai mukaan uuteen tutkintorakenteeseen. Opiskelija, pidä huoli itsestäsi. Jos tulokset ovat myöhässä, ota yhteyttä opintovastaaviin.

P.S.
Kumpula sai kehuja usean tahon halusta jakaa opetusmateriaalia avoimesti kaikille sekä panostuksesta opiskelijahyvinvointiin budjetoimalla omista rahoistaan uuden psykologin. :)