Hallituksen kokous 10/2018

TKO-älyn hallitus kokousti maanantaina 23.4. Kumpulassa.

Kokouksessa keskusteltiin erityisesti TKO-älyn yleisestä keskustelukanavasta ja sen moderointia helpottavista säännöistä. TKO-älyn uuden yleisen keskustelulle tarkoitetun kanavan löydät ircistä #TKO-äly2018 sekä Telegramista https://t.me/tekis2018

TKO-älyn ja Moodin aikaansaama GDPR-kurssi on käynnistynyt ja osallistujia on ilahduttavan paljon. Kurssi on osoitus siitä, että osasto kuuntelee opiskelijoiden toiveita kurssitarjonnan suhteen ja antaa tukea uusien kurssien järjestämiseen!
Tkt-osaston kurssitarjontaa havainnollistavasta web-sovelluksesta on jätetty ohtuprojektiehdotus.
TKO-älyn opintovastaavat osallistuivat Matlun tiedekuntasaunaan, jossa he tapasivat tiedekunnan henkilökuntaa sekä hallopedeja.
Vuodelle 2018 ei ole vielä valittu tärpistövastaavaa. Virkaan tullaan etsimään pian kiinnostunut tekijä.

GDPR:n vaatimia uudistuksia TKO-älyn palveluihin toteutetaan parhaillaan.

Vappuna kannattaa lyöttäytyä TKO-älyn seuraan aattona A.I. Virtasen aukiolle ja itse vappupäivänä Ullanlinnanmäelle. Ullikselta meidät löytää uuden teltan suojista (tunnistat sen TKO-äly logoista seinillä)!

Tulevia tapahtumia:

 • Ulkopaikkakuntaexcu: Jyväsmetro 2018 (26.4.)
 • KJYV (27.4.)
 • Kevätkokous (28.4.)
 • Vappusitsit (29.4.)
 • Vappuaatto A.I. Virtasen aukiolla (30.4.)
 • Vappupäivä Ullanlinnanmäellä (1.5.)
 • Tanssipeliexcu (6.5.)
 • AATU 2018 (16.5.)
 • Ultrahack sprint I (18.5.-20.5.)
 • Kevätsauna (toukokuussa)

TKO-älyn hallitus kokoustaa seuraavan kerran maanantaina 30.4.2018 klo 10 Gurulassa.

Ihanaa vapun aikaa kaikille!


Board meeting 10/2018

TKO-äly has a new channel/group for general discussion.
You can find it from irc #TKO-äly2018 and in Telegram https://t.me/tekis2018
The discussion is mostly in Finnish but English discussion is also welcome!
For discussion only in English you can join #tkt-inEnglish in irc and https://t.me/tktinEnglish in Telegram.

The GDPR course organized by TKO-äly and Moodi has started and there's a lot of participants. This is an awesome example of how our department listens to students' needs and gives support for organizing new courses!
TKO-äly left a proposal for ohtuprojekti-course to develop a web-service to visualize CS-department's courses.
TKO-äly representatives took part in Faculty sauna where they met faculty and student representatives.
We are still missing a responsible for exam archive for year 2018. We will be recruiting soon!

We are at the moment implementing changes to our services required by GDPR.

During vappu you should hang out with us on 30th of April at Kumpula campus and on 1st of May at Ullanlinnanmäki. At Ullanlinnanmäki you'll find us under our new tent (TKO-äly logos on the walls)!

Upcoming events:

 • Trip to Jyväskylä: Jyväsmetro (26.4.)
 • KJYV (27.4.)
 • The statutory annual spring meeting of TKO-äly (28.4.)
 • Vappusitsit (29.4.)
 • Vappu at Kumpula campus (30.4.)
 • Vappu at Ullanlinnanmäki (1.5.)
 • Dance game excursion (6.5.)
 • AATU 2018 (16.5.)
 • Ultrahack sprint I (18.5.-20.5.)
 • Spring sauna (in May)

Board of TKO-äly will have it's next meeting on Monday 30th of April 10am at Gurula.

Have a lovely vappu!