jee, edunvalvontaa!

TKO-älyn puheenjohtajisto oli alkukesästä 2024 kahdessa edunvalvontatapahtumassa

Puheenjohtaja Hanén ja varapuheenjohtaja Raunio tervehtivät lukijaa.
edunvalvonnasta aiheutuva iloisuus

Kesä on parhaimmillaan, mutta se ei estänyt innokasta puheenjohtajistoa osallistumasta sekä HYYn tiedekunta- ja ainejärjestötapaamiseen että tietojenkäsittelytieteen osaston strategiapäiville!

Koska TKO-äly on pääasiallisesti edunvalvontajärjestö, on tärkeää tietää mitä opiskelijoita koskevia asioita tapahtuu niin ylioppilaskunnassa kuin yliopistolla. Seuraa siis tiivistäkin tiiviimpi tiivistelmä, joka ei toivottavasti väsytä lukijaa tai aiheuta kaipuuta luontoon <3

🦖🐤 HYYn tiedekunta- ja ainejärjestötapaaminen 30.5.

🧑‍🎓
Mikä "HYY"?
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, vastaa mm. opiskelijoiden edunvalvonnasta, järjestöjen auttamisesta ja kerhotilojen jaosta.

HYY halusi kuulla meiltä järjestötiloista, yleisistä kuulumisista ja kertoa ajankohtaiset asiat edunvalvonnan ja vaikuttamisen tiimoilta!

Vaikuttavaa toimintaa

TKO-älykin vaikuttaa koko ajan, joskus enemmän kulissien takana, keskusteluissa yliopiston henkilökunnan kanssa – mutta myös opiskelijoita kohtaan! HYYn vaikuttamispläjäyksen alussa keskusteltiin viestimisen, vuorovaikuttamisen ja lobbaamisen konsepteista. Miksi kannattaa olla ajoissa nostamassa tärkeitä kissoja pöydille, ketä kannattaa painostaa, miten asioita kannattaa lähestyä, jne. jne.

Mitäs täs ois tulos si?

 • Hae koulutusohjelman johtoryhmään! Lisätietoja infoboksissa jutun lopussa, mutta "joryt" ovat paras tapa kommunikoida koulutusohjelman henkilökunnan kanssa ja pitää kiinni opiskelijoiden oikeuksista 💪
 • Seuraa OPSien uudistumista! Syksyllä valmistellaan 2026-2028 OPSia yliopistotasolla, ja alkuvuodesta 2025 tiedekunnat ja koulutusohjelmat pohtivat omia valintoja ja ratkaisuja. 👀
 • Jos on jaksamista, niin vilkuile hallituksen ja oikeus- & koulutusministeriön toimia! Yliopiston rahoitukseen, aloituspaikkoihin ja opiskelijoihin vaikuttavat säästötoimenpiteet ovat juuri nyt erittäin pinnalla. 😶‍🌫️

Urhollista edustusta 🐻

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta oli erittäin edustettuna, ja järjestötiloja koskevassa keskustelussa toimme monta asiaa ja kehitysehdotusta esille, mutta yhdestä asiasta olimme yhtenäisen selkeitä ja suoraviivaisia:

vessat pitäis korjaa, ja nopeesti. 🚽🪠
(meille vakuutettiin että vessat korjataan.)

🧑‍🏫🤝 CS-strategiapäivät 3.-4.6.

Puheenjohtaja Hanén kahdella nimikyltillä strategiapäivillä.
Puheenjohtaja välittää myös kansainvälisistä opiskelijoista
Kiitos, että jaat kanssani nämä mielenkiintoiset muistiinpanot Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston strategiapäivistä! - Microsoft Copilot, 2024
 1. Strategiapäivät:
  • Osaston henkilökunta (professorit, tutkijat, opettajat) kokoontuu päiväksi tai kahdeksi.
  • Työryhmät keskustelevat tietystä aiheesta, kuten osaston rakenteesta, opetuksen kehityksestä, kielimalleista, koneoppimisen kurssivalikoimasta, tutkielmista, pienistä osaamiskokonaisuuksista (microcredentials) sekä henkilökunnan yhteisöllisyydestä, hyvinvoinnista ja tiloista.
  • Keskustelut ovat alustavia eivätkä sido päätöksiin. Tavoitteena on yhdessä miettiä osaston tulevaisuutta.
  • Opiskelijoiden osallistuminen keskusteluun on tärkeää, sillä vaikka painopiste on henkilökunnan tekemisessä, keskusteltavat aiheet vaikuttavat suoraan opiskelijoiden arkeen.
 2. Tekoäly- ja koneoppimiskurssit (AI & ML):
  • Kandivaiheen 1. vuodelle ehdotettiin uutta "Basics of AI" -kurssia kaikille ("Elements of AI" laajennettuna).
  • Kandiohjelmassa ehdotettiin muutettavan "Koneoppimisen matematiikan perusteet I & II" pakollisiksi, jotta kaikilla olisi mahdollisuus jatkaa Data Science (DS) -maisteriin halutessaan.
  • 2. ja 3. kandivuosina lisäksi 5+5 opintopistettä AI & ML -opetusta, esim. laajennettu "Intro to AI" ja käytännön tekemistä koneoppimisen parissa.
  • Maisteritasolla halutaan tarjota syvällisempiä AI & ML -kursseja, joille annetaan uusilla kanditason kursseilla parempi pohja.
  • DS-maisteriohjelmassa lisättäviä aihealueita ovat mm. Bayesian Machine Learning, Reinforcement Learning, Generative AI ja analysoiva tieteellisten artikkelien lukeminen.
  • Tekoäly- ja koneoppimiskursseja halutaan keskittää DS-maisteriohjelmaan, mutta opiskelijat voivat ottaa maisteriohjelmasta riippumatta kursseja molemmista ohjelmista.
 3. Etäopinnot:
  • Kaikki kandiohjelman 1. vuoden kurssit halutaan tarjota lähiopetuksena etäopetuksen lisäksi. Lisäksi oli keskustelua lähiopetuksen pakollisuudesta, ja sen hyvistä sekä huonoista puolista.
   • Paikallaolevat kurssien vetäjät puhuivat siitä, miten läsnäolo-opetusta voisi monipuolistaa niin, että se on houkuttelevaa.
   • Paikallaolevat opiskelijat pitivät monta puheenvuoroa keskustelun aikana, joissa korostettiin mm. etäopetuksen mahdollisuuden tärkeyttä, avoimen väylän opiskelijoiden eriävää tilannetta 1. vuoden kurssien suhteen sekä yhdenvertaisuusnäkökulmaa.
  • Yliopisto haluaa mahdollistaa ryhmäytymistä, joka ei käytännössä toteudu etäopetuksessa.
  • Osasto tiedostaa, että suuri osa opiskelijoista on viimeistään maisterivaiheessa osa- tai kokoaikatöissä.
  • Maisteriohjelmassa keskusteltiin etäopetusmahdollisuuksien lisäämisestä ja kurssien helpottamisesta.
 4. Muut aiheet:
  • Tällä hetkellä ei ole pitkäaikaista sitoutumista DAP-kurssiin (Data Analysis with Python).
  • CurreChat on tulevaisuudessa kurssikohtaisesti käyttöönotettava, kurssin vetäjän promptaama generatiivinen kielimalli (ajattele ChatGPT). Sitä tullaan pilotoimaan 5g MOOCissa.
  • Kielimallien kehittyminen ja niiden todennettu vilppikäyttö on saanut kurssien vetäjät ajattelemaan tapoja vaikeuttaa kielimallien käyttöjä, mm. valvotummilla kokeilla, laajemmilla projektitöillä ja tarkemmilla teknisillä ohjeistuksilla.
  • Idea dippainssimaisterista (Master of Technology) heitettiin ilmoille, mutta sai kriittisen vastaanoton osallistujilta. Tarkoituksena olisi innostaa yrityksiä ottamaan enemmän maisteritutkimuksia ja työntekijöitä meiltä.
  • CS-maisterin networks-linjalla on tulossa henkilöstömuutoksia, ja linjan tulevaisuus on selvityksessä. Software-linjalla on suhteessa paljon opiskelijoita henkilökuntaan nähden.
  • Osasto haluaa kannustaa tekemään enemmän kanditutkielmia englanniksi.
[...] Lienee syytä painottaa erityisesti sitä (mikä tuolla jo onkin) että mikään keskustelussa ollut asia ei ole vielä mitenkään toimeenpanolistalla. Nämä ovat vain yksittäisten työryhmien ehdotuksia ja ideoita, eikä ryhmissä edes ollut välttämättä kaikki oleelliset henkilöt mukana (koska olivat muissa ryhmissä).

Osastolla on aloittanut uusi työryhmä, joka ottaa näitä asioita käsittelyyn syksyn aikana ja tekee ehdotuksia, joista keskustellaan ennen päätöksiä. Kaikki input opiskelijoilta on tietenkin hyvin toivottavaa.

- Jussi Kangasharju, Head of Department, tietojenkäsittelytieteen osasto
🤩
Alkoiko edunvalvonta kiinnostamaan?

Hae syksyllä opiskelijaedustajaksi ohjelmien johtoryhmiin! Pääset puolustamaan opiskelijoiden näkökulmaa. Lisätietoja HYYn sivuilla ja nykyisiltä TKO-älyn hallopedeilta.

Syyskokouksessa valitaan myös TKO-älyn opintovastaavat, joiden tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta. Kysy nykyisiltä opintovastaavilta lisää!

🖤💛 TKO-älyn edunvalvontasivut