OpintoAPI: Kesätyöretro

OpintoAPI: Kesätyöretro

TKO-äly järjesti syyslukukauden alussa kesätyöretron nyt toista kertaa. Tilaisuudessa pyrittiin keräämään palautetta opetustarjonnasta ja ideoita sen kehittämiseksi - erityisesti kesätöissä saatujen kokemusten perusteella. Tutkitaan siis näin opintojen työelämärelevanssia. Ideoita kerättiin taululle aihealueittain muistilapuille kirjoitettuna noin 20 min ajan, jonka jälkeen ajatuksia lähdettiin purkamaan keskustellen.

Seuraavassa muistiinpanoja keskustelusta:

16:50 Keskustelu alkaa lappujen pohjalta:

Ohjelmointi

 • Työpajoja uusille/pienille kielille (esim. JuliaLang)
  • Kotlini nousussa? (Luukkainen)
  • Funktionaaliset kielet (Haskell-kurssi oli auttanut tässä)
  • Ehkä ei tarvita täyttä funktionaalisen kielen osaamista, mutta ymmärrys auttaa jo funktionaalisten elementtien käsittelyssä.
  • JS, Clojure
 • PHP:llä oli kuriositeettikäyttöä
 • Solidity kohdattu
 • Pythonin tarve mainittu monessa lapussa:
  • Python for Data Sciences MOOC by Jarkko Toivonen (ETA: spring earliest) tulossa (Luukkainen)

Ohjelmistotuotanto

 • SCRUM/Kanban/Safe-metodologioita ollut käytössä, issue tracking:
  • JIRA, fyysinen seinä, GitHub, Trello
  • Tiimityöskentelyä lähes kaikilla, muutamilla yksintekemistä.
   -Muutamia jopa yli kymmenen hengen tiimejä, nämä jaettu alitiimeihin.
  • Tiimityössä osat tiimeistä ympäri Suomea & maailmaa
  • Yhteys Skypellä
  • Pilvipalveluita käytössä muutamilla, lähinnä kuitenkin vain Heikillä…
 • AWS, Oracle, Google, Azure...
 • Analytiikkaa vain harvalla
 • Google, Grafana, Terraform, …

17:03 Muutama osallistuja on lähtenyt, paikalla vähän vajaa 20, ml. Matti Luukkainen

Ryhmätyöskentely

 • Tiimi saattaa koostua lukuisista eri konsulttifirmojen ryhmistä
 • Tiimien riippuvuussuhteista ei synny kokemusta esim. OHTU-projektissa
 • Kesällä erityisen haastavaa lomituksineen

Lapio

 • Shell scriptingiä on tarvittu yleisesti.
 • Shell scripting (2-4op) kurssia ollaan kehittämässä ja siitä yritetään saada 5op MOOC/verkkokurssiksi (Heikki Ahonen on jutellut asiasta vetäjän, Samu Varjosen kanssa)

Tira

 • Algojen tehokkuus on toissijaista JS-pöhinässä.
 • Optimoidaan vasta jos ongelmia ilmenee.

Tietoliikenne / DevOps / hajautetut järjestelmät

 • Sovellusten suorituskyvyn kokonaisanalysointi puuttuu koulutuksesta. Miten lähteä selvittämään mistä suorituskykyongelmat johtuvat?
 • Heleniuksen TiVi-kirjoituksesta: “opetetaanko yliopistolla oikeita asioita?”
  • tietoliikenne/tito/käjä/lama aihealueet eivät keränneet taululle juuri lappuja fasilitaattorin houkuttelusta huolimatta. Aiheet kuitenkin nähtiin erittäin tarpeellisina. Keskusteltiin siitä, että tulisiko “fundamentals”-kurssien tuoda paremmin esille relavanssiaan käytännön ongelmiin.
  • 15 opta pakollisia kursseja joista ei tunnu olevan suoraa hyötyä?
 • Käytännön taso on hippasen hukassa.
 • DevOps loistaa poissaolollaan:
  • Nykytila: “Opiskelijoilla hyvät valmiudet oppia uusia ohjelmointikieliä nykyisen koulutuksen pohjalta. “Tehkää Scalalla -> onnistuu”
  • Mutta: Verkko/infra/devops alueen käytännön asioihin heikommat valmiudet. Esimerkiksi ohtuprojekteissa aiheuttaa usein paljon vaikeuksia tehtävänä on määrittää web-sovelluksen verkkokonfiguraatioita, laatia Docker-orkestraatioita tai edes tehdä hyvin perusteltu päätös siitä, että tulisiko järjestelmä toteuttaa monoliittina vai mikropalveluina.
  • Hajautetuista järjestelmistä on kursseja, mutta sovelluksen skaalaamisen toteuttaminen käytännössä jää kuitenkin kauas kurssien sisällöstä.
 • Toisaalta, pohja on hyvä eikä kaikkea voidakaan opettaa.
 • Tito/käjä aikaansa jäljessä?
 • Dockerista ehkä tulossa kurssi

Tito/Käjä/Tikra

 • Perinteistä spekulointia tarpeellisuudesta

AI/ML

 • Itse toteutetaan hyvin vähän ylipäätään mitään, vaan käytetään valmiita kirjastoja.
 • Tilastotieteen rooli on alimainostettu, sitä tarvitaan paljon.
 • Jos esim. Todaria ei tee ensimmäisenä vuonna, voi olla jo pahasti myöhässä.
 • Idea fuksiwikiin: “Jos haluat tähän maisterilinjaan, tee nää matikat/tilastot.” (toim. huom: toteutettu Data Sciencen osalta!)

17:42 Yksittäisistä teknologioista puhuttaessa mainittiin että aikanaan oli olemassa XML-kurssi ja se oli todella suosittu, lol

Esiintyminen

 • Pari ohtuprojektidemotilaisuutta ainoina tutkinnon esiintymistilanteina ei juuri auta esiintymistaitojen kehittämisessä. Pitäisi olla jatkuvampaa harjoitusta. Ei kuitenkaan helppoja ratkaisuja asian parantamiseen tutkinnossa.
 • Orgaaniset tilaisuudet ovat parempia kuin varsinainen treenaus
 • Laskarit ovat siirtyneet poispäin taululla esittämisestä
 • Demoaminen ei-ammattilaisille vaatii erilaista lähestymistä johon ei juurikaan tule harjoitusta koulutuksessa

Komentorivi

 • Lapion komentorivikylpy ei välttämättä riitä siihen että komentoriviin muodostuisi rutiini. Olisi hyvä tuoda komentorivin käyttöä esim osaksi laskareita useilla kursseilla.
 • GUI on ok, mutta CL on universaalimpi

17:57 Viimeiset yksittäislaput mainittiin, lopetetaan tilaisuus. Lopussa paikalla oli n. 15 henkeä.