Periodiretrospektiivi 8.3.2019

TKO-älyn opintovastaavat järjestivät tenttiviikon päätteeksi 8.3.2019 periodiretrospektiivin.

TLDR; Retron pääpointit:

 • Laskariformaateissa on eroja. Tarvittaisiin formaattien järjestelmällistä vertailua
 • Laskareiden mallivastausten tarjoaminen tärkeää oppimiselle
 • "Mihin tätä tarvii?!" eli tärkeä pyrkiä asettamaan opetettava asia suurempaan kontekstiin, jotta opiskelija ymmärtää miksi opiskeltava asia on tärkeä
 • Kurssien viikkokuorman tasaisuuteen kannattaa panostaa
 • Kurssien puutteellinen suunnittelu lisää opiskelijan kuormaa merkittävästi
 • Tarvitaan telegrammin lisäksi anonyymi kanava kurssikysymyksille
 • Luentojen ja laskarien tavanomaisesta poikkeavaa ajoitusta käytettäessä opiskelijoille viestintään panostettava
 • Miten kehittää pajoja? Miksi osa pajoista tyhjillään? Koottua tietoa? Algopajan monistaminen?
 • Telegram-paja? Ts. päivystys telegrammissa tiettyinä aikoina
 • Hoksaaminen motivoi. (Onnistumisen elämys kun tmc testi menee läpi).
 • Joillain kursseilla käytetyt julkiset scoreboardit voivat luoda paineita

Periodi- tai kurssipalauteretroissa ideana on kerätä palautetta ja kehitysideoita kursseista yhdessä pohtien ja keskustellen. Tarkoituksena ei ole korvata weboodin kautta kerättävää palautetta vaan toimia sen tukena. Yhdessä keskustellen pääsee vertailemaan eri kurssien käytäntöjä ja tarjoilujen siivittämänä hyvässä seurassa jaksaa kenties pohtia kurssipalautetta eri tavalla kuin tylsälle lomakkeelle :)

Osallistujia retrossa oli noin 20. Jakaannuimme alussa muutamaan pöytäkuntaan keskustelemaan lähiaikoina käydyistä kursseista. Heränneitä ajatuksia kirjattiin muistilapuille - positiiviset vihreille ja negatiiviset punaisille. Seuraavaksi laput laitettiin taululle kursseittain ryhmiteltynä. Yhteinen keskustelu aloitettiin kursseista, joista oli herännyt eniten ajatuksia. Saimme hyvää keskustelua yli kurssirajojen menevistä aiheista, kuten laskariformaateista, kurssin työläydestä, suunnitelmallisuudesta ja pajoista.

Henkilökuntaa paikalla oli valitettavasti paikalla vain 2 osallistujaa. Opintovastaavat kuulisivat mielellään henkilökunnan ajatuksia retroihin osallistumisesta.

Kursseihin liittyvä retro järjestettiin nyt toista kertaa. Edellinen pidettiin tammikuussa 2018 ja lisäksi retrospektiiviformaatilla on pidetty kaksi kesätyöretrospektiiviä.


Tässä retrossa tehdyt raakamuistiinpanot

Tikape

 • Muutos ei ollut positiiviseen suuntaan
 • Kiire paistaa läpi
 • Materiaalissa virheitä, työmäärä epätasainen
 • DEFA todennäköinen syys
 • Sekavuus, aiheita limittäin, indeksit???
 • Indeksit jäi epäselväksi kokonaisuudeksi
 • Työmäärä kasvoi huomattavasti viikosta seuraavaan
 • Työläs, ei palkitseva
 • SQL-Trainer raskas, suorituspalkkiona saa lisää tehtävää

Käjä

 • Koetaan että siinä keskitytään liikaa nippelitietoon
 • Asiat käydään liian tiiviisti, liikaa asiaa noppiin ja aikaan nähden
 • Kahden periodin kurssissa samat asiat, nyt vain tiivistetty
 • Minikokeilla pääsee läpi
 • Laskareita ja minikokeita kehuttu, pidetään hyvänä menetelmänä
 • Ei opeteta ymmärrystä miten käjä toimii, vaan keskitytään algoritmeihin ja välillä - hypätään rinnakkaisohjelmointiin
 • Käjässä tykättiin laskareista
 • Tehtävät käytiin läpi pienryhmissä
 • Tehtävät yhdessä läpi
 • Tehtävät läpi mallivastauksista
 • Vaikeat tehtävät läpi selittäen tarkemmin

Probabilistic graphical models

 • Hyvät luennot
 • Kurssimateriaalit käytännössä luentokalvot, jotka ovat mahdollisimman minimaaliset
 • Esimerkit suppeita ja hankalia
 • Laskaritehtävissä suurin hankaluus tehtävänannon epäselvyys
 • Mallivastauksia yms ei saatavilla
 • Laskaritilaisuudet todella raskaita, “jutelkaa jotain 45min, niin sit käydään läpi”, - tämän jälkeen nimilistasta satunnaiset henkilöt tekee, tehtäviä ei käydä läpi, mitään ei opita
 • Istutaan toivomassa ettei nimeä sanota
 • Laskareissa ei keskusteltu pienryhmissä tietyistä tehtävistä, vaan hajautetusti kaikista tehtävistä, ja jokainen saattoi satunnaisesti joutua taululle esittämään, ja - esitettyjä tehtäviä ei käyty läpi tai oikeellisuutta tarkastettu

Tito

 • Harrin ryhmässä laskarit käytiin läpi samoin kuin käjässä
 • Ilmeisesti muissa ryhmissä ei niin kivaa?

Laskarit

 • Laskareissa hajontaa kurssien sisälläkin, tuurista kiinni kenen laskareihin osuu
 • Ohjaajia voisi ohjeistaa pitämään keskenään samanlaisia laskareita

IDS

 • Tykätty luennoista
 • Suunnittelu - oliko sitä?
 • Aikataulutus
 • Miniprojekti ja laskarit eivät täsmänneet kurssin alussa esitetyn kanssa
 • Laskareita piti olla vain projektin alkuun, mutta jatkui kurssin loppuun

NSS

 • Sama olo kuin IDS:stä, ei suunnitelmaa

Pajat

 • Joillain kursseilla pajoissa ei käy ketään
 • Algopaja on kiva
 • Telegram-päivystys on hyvä työssäkäyvälle

Alon

 • Telegramissa puhutaan C++:sta, ja yhtäkkiä kääntäjien periaatteista yms
 • Keskustelun eskalaatio
 • Kilpailullista / kisakoodausmaista toimintaa kurssin sisällä, joka ahdistaa perusopiskelijaa
 • Testaava opetustyyli ei saanut kehua
 • Tekemällä oppii
 • Jos osaat jo, hoksaamisen ilo, muuten voi olla todella hankalaa

Lapio

 • Gittiä ei ole tarvinnut sen jälkeen
 • Lapio uudistettu DEFAn ja palautteen takia
 • Aloittelijaystävällinen
 • html +/-
 • Enemmän komentoriviä pyydetty
 • Punainen viiva ehkä vähän hukassa edelleen

Big data Frameworks

 • Luennoitsija ei tuntenut yliopiston käytäntöjä, kuten tenttikäytäntöjä

Distsys

 • Laskareissa tehtiin vähän sitä sun tätä
 • Laskareissa quiz, joka vaikutti arvosanaan vaikka ei pitänyt
 • Viikkotehtävät eivät vastanneet kurssin sisältöä
 • Arvosteluperusteet epämääräiset

Tira

 • Tira on kivaa <3
 • Viikkotyömäärä säännöllinen viikosta toiseen
 • Työläs, mutta palkitseva
 • Kurssimateriaali hyvä, kirja mainio

Game Engine Architecture

 • Luennot suomeksi englanninkielisellä kurssilla
 • Ei mallivastauksia
 • C++ -kurssi käytännössä

Mallivastaukset koetaan hyviksi ylipäätään, niistä oppii asioita

 • Koodimallivastaukset usein vaikeita ymmärtää
 • Mallivastaukset tehty “liian hyvällä” syntaksilla, eli aloittelija ei ymmärrä mitä - koodissa tapahtuu, kun liian hyvin optimoitu
 • Mallivastauksiin palautteenantomahdollisuus?

Introduction to Game Programming

 • C++ -kurssi
 • Vei ilon pelikehityksestä

IML

 • Luennoitsija loistava
 • Python teki paluun
 • Tehtävissä viitattiin vääriin kalvoihin
 • Luennot ja tehtävät eri tahdissa keskenään
 • Luennot myöhässä suhteessa tehtäviin

SWALAB

 • Kurssin ohjaus vajaata, opiskelijoilla ehkä liian vapaat kädet