Hallituksen kokous 3/2023 // Board meeting 3/2023

🖤💛 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 3/2023. // A summary of the board meeting 3/2023. 🖤💛

Hallituksen kokous 2023

19.1.2023

🖤💛 Hallitus kokousti keskiviikkona 19.1.2023 Exactumin A114-kokoushuoneessa.

Pöytäkirja 3/2023
TKO-älyn hallituksen kokous 3/2023 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 18.1.2023 klo 18.00 Paikka: Exactum A114, Zoom Läsnäolijat Mari Karlsson (puheenjohtaja) Eetu Raunio (sihteeri) Emma Piittala Teo Uosukainen Niclas Forsman Heljä Lehtinen Pekka Mäki-Mikola Sanna Hanén Max Abstreiter Vesa Rautiai...
Koko pöytäkirja on saatavilla Drivessa.

Tulevat tapahtumat
26.1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
26.1. Tammisauna
8.2. Excursion Accenture
11.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut
16.-19.3. TKO-äly goes Amsterdam

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 26.1. 16.30
Kaksi hallituksen jäsentä katsottiin eronneiksi 1.12.2022 TKO-älystä maksamattoman jäsenmaksun takia. Tässä kokouksessa heidät hyväksyttiin muiden hakeneiden mukana takaisin jäseniksi.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 26.1. vahvistetaan syyskokouksen tekemä päätös hallituksen jäsenistä. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Asiassa on konsultoitu Pykälä ry:n oikeusapuvaliokuntaa.

Kilometrikisan lahjoitus
TKO-älyn jäsenet pyöräilivät upeat 14347,9km kilometrikisassa ja kokouksessa hyvättiin 573,92€ lahjoitus Malaria Consortiumin seasonal chemoprevention programille.

đź’ˇ
Tämä asia käsiteltiin jo kerran hallituksen kokouksessa 28/2022. Kokous ei kuitenkaan ollut päätösvaltainen, joten sen päätöksiä vahvistettiin tässä kokouksessa.

Kahvin hinnan nousu
Hallitus päätti nostaa kahvin hinnan 19 sentistä 24 senttiin ostohinnan nousun takia. Kahvin hintaa ja tappiota TKO-älylle seurataan vuoden aikana ja hintaa päivitetään tarvittaessa.

Muita asioita
Yritysvastaavat ovat valinneet Kaapo Kiviojan vuoden 2023 pääyritysvastaavaksi.
Helsingin Sanomien tilaus lopetetaan. Aku Ankan tilausta jatketaan.
Sääntöjen epävirallinen käännös englanniksi on työn alla.
TKO-älylle hankitaan Spirit Island -lautapeli.
Virkailijoille myönnettiin avaimia Klusterille.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 3/2023

19.1.2023

🖤💛 The board held a meeting on 19.1.2023 in Exactum's A114 meeting room.

Minutes 3/2023
TKO-äly board meeting 3/2023 Unofficial minutes Time: Wednesday 18.1.2023 at 18.00 Place: Exactum A114, Zoom Present Mari Karlsson (chair) Eetu Raunio (secretary) Emma Piittala Teo Uosukainen Niclas Forsman Heljä Lehtinen Pekka Mäki-Mikola Sanna Hanén Max Abstreiter Vesa Rautiainen Bryn Sloa...
An unofficial translation of the meeting minutes is available on Drive.

Upcoming events
26.1. Additional meeting of the organisation
26.1. Tammisauna
8.2. Excursion Accenture
11.2. World Championships of Academic Kyykkä
16.-19.3. TKO-äly goes Amsterdam

Additional meeting of the organisation 26.1. 16.30
Two board members were seen to have resigned on December 1st 2022 due to an unpaid membersihp fee. In this meeting they were approved as members along other applicants. The additional meeting will validate and confirm the decisions made in the fall meeting regarding these two board members.

It is possible to attend the meeting remotely. It is not necessary to register beforehand. Pykälä ry's legal aid committee has been consulted.

Cycling competition donation
TKO-äly's members cycled an amazing 14347,9km in the cycling competition and a donation of 573,92€ was approved to Malaria Consortium's seasonal chemoprevention programme.

đź’ˇ
The matter was first discussed at the Board meeting on 28/2022, which did not have a quorum. Those decisions were ratified in this meeting.

Coffee price increase
The board decided to raise a coffee cup's price from 19 cents to 24 cents due to an increase in global coffee prices. The price will be updated if necessary.

Other affairs
Company correspondents have chosen Kaapo Kivioja as main company correspondent for 2023.
Subscription to Helsingin Sanomat will be terminated.
Subscription to Aku Ankka (Donald Duck) will be continued.
An unofficial tranlsation of the rules is underway.
The board game Spirit Island will be purchased for TKO-äly.
Klusteri keys were approved for officers.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023