Ylimääräinen yhdistyksen kokous 1/2023 // Extraordinary association's meeting 1/2023

🖤💛 Tiivistelmä ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta 1/2023. // A summary of the extraordinary association's meeting 1/2023. 🖤💛

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 1/2023

Torstai 26.1.2023

TKO-äly ry piti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen torstaina 26.1.2023 klo 16.30 Klusterin kokoushuoneessa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua Zoomin välityksellä.

Pöytäkirja 1/2023
TKO-äly ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 1/2023 PÖYTÄKIRJA Aika: torstai 26.1.2023 klo 16.30 Paikka: Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 / Zoom, Internet Osallistujat: Mari Karlsson Heli Parviainen Minja Hietanen Maximilian Abstreiter Sami Nurmivaara Teo Uosukainen Eetu Raunio Sanna ...

Mari Karlsson valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Sami Nurmivaara sihteeriksi. Heli Parviainen ja Minja Hietanen toimivat ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina.

Kokouksessa vahvistettiin Minja Hietanen ja Mitja Karhusaari TKO-älyn hallituksen jäseniksi vuodelle 2023 syyskokouksen äänestystuloksen mukaisesti. Jäsenmaksun unohtumisen johdosta heidät oli katsottu eronneeksi 1.12.2022 ja Pykälä ry:n oikeusavun ohjeesta katsottiin tarpeelliseksi vahvistaa hallituksen kokoonpano kun heidät oli hyväksytty uudestaan jäseniksi.

Kokouksen jälkeen oli Tammisauna kattosauna Sivistyksellä.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Extraordinary association's meeting 1/2023

Thursday 26.1.2023

TKO-äly ry held an extraordinary association's meeting on Thursday 26.1.2023 at 16:30 in Klusteri's meeting room. It was possible to participate in the meeting through Zoom.

Minutes 1/2023
TKO-äly extraordinary association’s meeting 1/2023 UNOFFICIAL MINUTES Aika: Thursday 26.1.2023 klo 16.30 Paikka: Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 / Zoom, Internet Participants: Mari Karlsson Heli Parviainen Minja Hietanen Maximilian Abstreiter Sami Nurmivaara Teo Uosukainen Eetu Raunio ...

Mari Karlsson was chosen as the meeting's chair ja Sami Nurmivaara as secretary. Heli Parviainen and Minja Hietanen were tellers and examiners of the minutes.

The meeting confirmed Minja Hietanen and Mitja Karhusaari as members of the board of TKO-äly for 2023 as per the fall meeting's vote result. Due to forgetting to pay the membership fee, they were seen as resgined from the association on 1.12.2022. Based on the advice of Pykälä ry's legal aid it was seen as necessary to confirm the composition of the board now that the two had been accepted as members again.

Tammisauna was held at Sivistys after the meeting.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023