Hallituksen kokous 4/2023 // Board meeting 4/2023

🖤💛 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 4/2023. // A summary of the board meeting 4/2023. 🖤💛

You can find the recap in English below the Finnish text.

Hallituksen kokous 4/2023

🖤💛 Hallitus kokousti torstaina 2.2.2023 Exactumin A114-kokoushuoneessa.

Tulevat tapahtumat

5.2. Mysteerinen Alina-tapahtuma
8.2. Excursion Accenture (ilmoittautuminen päättynyt)
11.2. Akateemisen kyykän MM 2023 (ilmoittautuminen päättynyt)
16.2. Casual Night: The Reawakening
20.2. Laskiaispullapaja
23.2. Excursion CGI

Hae Tuutoriksi!

Tuutorihaku on auki 5.2. asti, ja TKO-äly kaipaa vielä lisää tuutoreita tuleville fukseille! Täytä siis hakulomake ja nauti mahtavien f&t-vastaavien siipien alla muiden upeiden kanssatuutoreiden kera ikimuistoinen tuutorointisyksy. 😎

Datatiedevastaava löytyi <3

Datatiedevastaavan rooli on ollut auki järjestymiskokouksesta asti, ja nyt tehtävään ilmoittautui Hany Moussa.

Etsimme vieläkin taittajaa etenkin README-lehteä kääntelemään. Jos kiinnostuit, laita viestiä pj Mari Karlssonille @markkaka.

Luonnontiedelukio tulee, oletko valmis?

Helsingin luonnontiedelukio (tuttavammin Hellu) aloittaa lukukauden Exactumin viereen rakennetussa uudessa rakennuksessa 10.8.2023. Puheenjohtaja Karlsson osallistui tiedotus- ja kysymystilaisuuteen Hellun rehtorin, arkkitehdin, ainejärjestöjen puheenjohtajien ja muiden opiskelijaedustajien kanssa.

Tiivistettynä:
- lukiolaiset tulevat käyttämään joitain Exactumin tiloja (5 piensalia)
- opiskelijoita voitaisiin palkata lukion sijaisuuksiin ym.
- lukiolaisten liikuntatunteja pidetään nyt ja tulevaisuudessakin Unisportilla
- julkisten lisääntyvä käyttöaste on tiedossa ja kapasiteettia pyritään kasvattamaan
- tupakkapaikkoihin tulee mahdollisesti tarkennuksia, sillä lukion tontilla ei saa polttaa
- lukio haluaa pitää yhteisiä tapahtumia yliopiston & ainejärjestöjen kanssa

Yhteistyö lukion, yliopiston ja ainejärjestöjen välillä jatkuu tiiviisti. Seuraava puheenjohtajien kokous on 13.4.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

📫
Jäikö jotain puuttumaan? Onko teksti epäselvää? Sihteerin saa kiinni sihteeri@tko-aly.fi tai Telegramissa @chobbit. Kaikki palaute tervetullutta!

Board meeting 4/2023

🖤💛 The board held a meeting on 2.2.2023 in Exactum's A114 meeting room.

Upcoming events

5.2. Mystery Alina event
8.2. Excursion Accenture (registration closed)
11.2. World Championships of Academic Kyykkä 2023 (registration closed)
16.2. Casual Night: The Reawakening
20.2. Laskiaispulla workshop
23.2. Excursion CGI

Apply to be a Tutor!

Tutor applications are open until the 5th of February and TKO-äly needs more tutors for the coming freshers! Fill the application and spend an unforgettable tutoring fall along your amazing fellow tutors. 😎

Data science correspondent found <3

The role of data science correspondent has been open since the organiztaion meeting, and Hany Moussa answered the call.

We're still looking for a layout artist to primarily layout the README magazine. If you're interested, send a Telegram message to chair Mari Karlsson @markkaka.

The Helsinki School of Natural Sciences is coming, are you ready?

The Helsinki School of Natural Sciences (Hellu among friends) will start their fall semester in their new building next to Exactum on the 10th of October 2023. Chair Karlsson attended a Q&A session with Hellu's principal, architect, student organisation chairs and other student representatives.

In essence:
- the high schoolers will use some of Exactum's facilities (5 small halls)
- students could be hired as e.g. substitute teachers
- the high schoolers' PE classes are currently held at Unisport, and will be
- the expected increase in public transport usage is known and efforts are being made to increase capacity
- there may be clarifications on smoking areas, as smoking is not allowed on the grounds of the school
- the school wants to hold joint events with the university & student organisations

Close cooperation between the upper secondary school, the university and the student organisations will continue. The next meeting with the student org. chairs will take place on the 13th of April.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023

📫
Missing something? Can't understand what was written? You can reach the secretary at sihteeri@tko-aly.fi or Telegram @chobbit. All feedback welcome!