Hallituksen kokous 7/2023 // Board meeting 7/2023

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7/2023 // Summary of board meeting 7/2023 💛🖤

Hallituksen kokous 7/2023

💛🖤 Hallitus kokousti torstaina 2.3.2023 livenä Exactumin A114-huoneessa ja Zoomissa.

Tulevat tapahtumat 🗓️

9.3. Keltasitsit vol. 4
10.3. Tenttitinttaus
21.3. Kumpulan speksi -excu
23.3. Beer Pong Tournament
27.3. Kissakahvilaexcu
20.4. Helsinginkadun appro

Tarkista jäsentyyppisi 👀

Usealla TKO-älyn varsinaisella jäsenellä on virheellisesti jäsenrekisterissä jäsentyyppinä ulkojäsen. 😱 Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, joten tarkistathan oman jäsenyytesi tilan ennen kevätkokousta! 💐

Näet omat jäsentietosi täältä. Jäsentyypit ovat Ulkojäsen, Jäsen (varsinainen jäsen), Kannatusjäsen, Kunniajäsen, Erotettu ja Ei jäsen.

Mitä tänään syötäisiin? 🍬🍜🥤

RV-vastaavat harkitsevat ruokatilauksia Verkkokauppa.comista. Kannattaa siis muistaa Gurulan haalarikaapin ovessa oleva RV-wiki -lappu, johon voit kirjata herkkutoiveesi (no, okei, suolaisiakin toiveita saa kirjata.)

Nouda vujulöytötavarasi 🩳🧥

Vuosijuhlien löytötavaroille on asetettu kokouksessa seuraavat deadlinet:
- 20.3. (2 viikkoa kokouksesta) asti aikaa noutaa omat tavarat
- 20.-27.3. (1 viikko) tavarat yleisessä jaossa
- 27.3. loput tavarat viedään kierrätykseen

Huomioithan, että aikataulu ei koske yliopiston tiloista löytyneitä löytötavaroita, vaan Bankille tai sillikselle jätettyjä tavaroita. 🐟

Yhdenvertaisuussuunnitelma etenee 💛

TKO-älyn erillinen yhdenvertaisuussuunnitelma on esitetty ensi kertaa hallitukselle kokouksessa. Yhdenvertaisuusvastaava käsittelee vielä hallituksen kommentit suunnitelmasta, jonka jälkeen suunnitelmasta keskustellaan jäsenistön kanssa keskustelukanavilla ja iltamassa. 🥰

TKO-älyn yhdenvertaisuussuunnitelma on tarkoitus hyväksyä yhdistyksen kevätkokouksessa.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 7/2023

💛🖤 The board met on Thursday 2.3.2023 live at Exactum's A114 meeting room and on Zoom.

Upcoming events 🗓️

9.3. Keltasitsit (Yellow sits) vol. 4
10.3. Post-exams binge
21.3. Kumpulan speksi -excu
23.3. Beer Pong Tournament
27.3. Cat café excursion
20.4. Helsinginkadun appro

Check your membership 👀

Many full members of TKO-äly are incorrectly marked as external members in the membership register. 😱 External members have no voting rights in association meetings, so remember to check your status before the spring meeting! 💐

You can check your member details here. Membership types are ovat Outside member (External member), Member (full member), Supporting member, Honorary member, Dismissed and Non-member.

Which snacky snacks? 🍬🍜🥤

RV coordinators are considering ordering from Verkkokauppa.com as well. Remember to fill out your snack requests in RV-wiki, the note hanging from the overall cabinet's door.

Grab your anniversary party lost items 🩳🧥

The following deadlines for the anniversary party's lost & found have been set:
- Until 20.3. (2 weeks from the meeting) to retrieve one's own items
- 20.-27.3. (1 week) free-for-all
- 27.3. the rest will be donated to the recycling center

Note that the schedule is not for items lost on University premises, just the ones from Bankki or sillis. 🐟

Equality plan is progressing 💛

TKO-äly's equality plan has been presented to the board in a meeting for the first time. The equality advisor will consider comments from the board, after which the plan will be presented to members and discussed in community groups and an equality plan evening. 🥰

TKO-äly's equality plan is intended to be approved in the spring meeting.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023