Rauhallinen Vappu // A Peaceful Vappu

Suuri joukko ihmisiä ylioppilaslakeissa Ullanlinnanmäen observatorion ympärillä.
Ullanlinnanmäki vappuna 1989. Wikimedia Commons / J-P Kärnä. Lisenssi: GFDL.

HUOM! Juttu julkaistu 1.4. // NOTE! Published on 1st of April

Rauhallinen Vappu

TKO-äly ry edistää opiskelijoiden hyvinvointia

HELSINKI – TKO-äly ry, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, ottaa rohkean askeleen alkoholittoman toiminnan edistämisessä ja pitää perinteiset vapputapahtumat täysin alkoholittomina ja vegaanisina.

TKO-äly järjestää vapun aikana yhteensä 5 opiskelijoille tuttua ja turvallista tapahtumaa. Vapun aloittaa alkoholittomat vappusitsit. Sitsit, eli akateemiset pöytäjuhlat, koostuvat kolmen ruokalajin illallisesta, juomisesta ja laulamisesta. Tänä vuonna vappusitseillä tarjoillaan vain vegaanista ruokaa ja alkoholittomia juomia. Vappusitsit ovat TKO-älyn ensimmäiset suurella koolla järjestettävät alkoholittomat sitsit. Helmikuussa järjestetty pienimuotoisempi nyyttärisitsitapahtuma pilotoi TKO-älyn alkoholitonta sitsitoimintaa.

“Olin itse nyyttärisitseillä ja siellä oli supermukavaa”, kertoo Mari Karlsson, TKO-äly:n puheenjohtaja. “Alkoholittomilla nyyttärisitseillä keksittiin luovasti lennosta uusia sanoituksia perinteisiin sitsilauluihin ja odotan innolla samaa luovuutta vappusitseilläkin. Lisäksi on mukavaa, että pääsen todennäköisesti itsekin osallistumaan perinteiseen vappuhalkoon seuraavana päivänä”.

Perinteinen vappuaukio A. I. Virtasen aukiolla pidetään myös alkoholittomana. Vuonna 2022 vappuaukio päättyi tragediaan, kun TKO-älyn lipputanko rikottiin ja lippuun päätyi toisen ainejärjestön puheenjohtajan verta liiallisen skumpan nauttimisen seurauksena. Turvallisemman tapahtuman luomiseksi TKO-äly toimii Kumpulan ainejärjestöjen ja kattojärjestö Matlu ry:n kanssa kieltääkseen kaiken alkoholin kampusalueella vappuna. Vappuaukiolla on tarjolla myös ensimmäistä kertaa vain vegaanisia ruokia. Alueelle ei saa tuoda lihaa sisältäviä tuotteita. Lisää terveyttä tapahtumaan tuo Unisportin kanssa alueella järjestettävät joogahetket ja lihaskuntokilpailut.

TKO-älyn hallitus on saanut myös muut Kumpulan kampuksen ainejärjestöt mukaan alkoholittomuuden edistämiseen. Vappureha, vappuaattona järjestettävät opiskelijajuhlat, ovat saaneet sponsorikseen Eckes-Granini Finland (ent. Marli) -yhtiön Mehukatti-supersankarikissan. Tapahtumassa tarjoillaan eri Mehukatti-makuja sisältäviä alkoholittomia booleja ja vegaanisia munkkeja. Opiskelijat pukeutuvat perinteisiin opiskelijahaalareihin ja “mehudisko”-teemaiseen yläosaan.

TKO-älyn varapuheenjohtaja Teo Uosukainen on kiitollinen Eckes-Granini Finlandille sponsoroinnista, mutta on myös osoittanut huolensa sokerin mahdollisista terveyshaitoista ja toivoo, että lihaskuntokilpailussa nesteytetään vedellä. Varapuheenjohtaja kuitenkin luottaa siihen, että jäsenistö nauttii sokeripitoisia juomia vastuullisesti.

Vappupäivä on klassisesti vuoden “dokatuin” päivä. Kattavan tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista pitää vapun alkoholinkäyttöä “käsistä karanneena” ja vaarallisena. Lisäksi vappu ei kiinnosta suurinta osaa suomalaisista yliopistoyhteisön ulkopuolella. Perinteinen Ullanlinnanmäen valloitus Helsingin Kaivopuistossa on useana vuotena aiheuttanut pahennusta alueella asuvissa lapsiperheissä ja kuluttanut Poliisin resursseja pääkaupunkiseudulla. TKO-äly toivoo alkoholittomalla esimerkillään vähentävän “Ulliksella” tapahtuvia järjestyshäiriöitä. TKO-älyn teltalla on lisäksi tarjolla lapsiperheille “Tutustu Assembly-ohjelmointiin” -piste, jossa perheen pienimmät pääsevät tutustumaan tietokoneohjelman sielunelämään ruohonjuuritasolla.

"Assemblyn ymmärtäminen ja osaaminen on luultavasti tärkein ja arvokkain asia, mitä maailmassa on. Ikuinen haaveeni on aina ollut, että peruskoulussa äidinkielen tunnit korvattaisiin Assembly-tunneilla”, kertoo Uosukainen.

TKO-älyn hallitus toivoo, että näillä toimilla Vapun jälkeistä huonovointisuutta ei esiinny opiskelijoiden keskuudessa. TKO-äly panostaa myös opiskelijoiden liikunnan lisäämiseen 2.5. järjestettävällä lenkillä & lenkkisaunalla.

“Toivon näkeväni tänäkin vappuna käpistelijöitä ja muita sankoin joukoin Tekiksen tapahtumissa”, toteaa Karlsson, kannustaen kaikkia opiskelijoita jättämään pullon hyllylle tänä vappuna.

Yhteydenotot: rauhallinen.vappu@tko-aly.fi
TKO-äly ry: https://tko-aly.fi

Kuva: Hugo Holmqvist / TKO-äly ry

A Peaceful Vappu

TKO-äly ry advances students’ well-being

HELSINKI - TKO-äly ry, the student association for computer science students at the University of Helsinki, is taking a bold step in promoting non-alcoholic activities by making its traditional Vappu (May Day) events completely alcohol-free and vegan.

TKO-äly will organise a total of 5 events during the Vappu holidays that are familiar and safe for students. The events kick off with an alcohol-free version of the classic Vappusitsit. The sitsit, an academic table party, consists of a three-course dinner, drinking and singing. This year, only vegan food and non-alcoholic drinks will be served. This is TKO-äly's first non-alcoholic party for a large gathering. The smaller-scale potluck sitsit in February was a pilot for TKO-äly's non-alcoholic sitsi activities.

"I was at the potluck sitsit myself and it was super fun," says Mari Karlsson, chair of TKO-äly. "At the non-alcoholic sitsit, new lyrics to traditional sitsi songs were creatively invented on the fly, and I look forward to seeing the same creativity at the Vappusitsit. It's also nice that I'll probably be able to attend the traditional Vappu board meeting the following day myself."

The traditional Vappu hangout at A. I. Virtanen Square will also be held in a non-alcoholic atmosphere. In 2022, the hangout ended in tragedy when the flagpole of the TKO-äly was broken and the flag was spilled with the blood of the chairperson of another student organisation as a result of excessive consumption of champagne. To create a safer event, TKO-äly is working with Kumpula's subject associations and umbrella organisation Matlu ry to ban all alcohol on campus on Vappu. Also, for the first time, only vegan food will be available at the hangout. No meat products will be allowed in the area. For a healthier event, yoga sessions and muscle training competitions will be organised in cooperation with Unisport.

The TKO-äly board has also involved the other student organisations on the Kumpula campus in promoting non-alcoholism. Vappureha, the student party on Vappu eve, has been sponsored by Eckes-Granini Finland’s (formerly Marli)  superhero cat called Mehukatti. The event will serve non-alcoholic punch and vegan doughnuts in various Mehukatti flavours. Students will dress in traditional student overalls and a "juice disco" themed top.

Teo Uosukainen, vice-president of TKO-äly, is grateful to Eckes-Granini Finland for sponsoring the event, but has also expressed concern about the potential health hazards of sugar and hopes that the muscle-fitness competition will be water-based. However, the vice-president is confident that members will consume sugary drinks responsibly.

Vappu is classically the most "wasted" day of the year. According to a comprehensive survey, the vast majority of Finns consider the consumption of alcohol on Vappu to be "out of control" and dangerous. In addition, most Finns outside the university community are not interested in the holiday. The traditional storming of Ullanlinnanmäki in Helsinki's Kaivopuisto Park has for several years caused resentment among families with children living in the area and has drained police resources in the Helsinki region. TKO-äly hopes that its non-alcoholic example will reduce the number of disturbances at "Ullis". In addition, the TKO-äly tent will host a "Learn about Assembly Programming" point for families with children, where the youngest members of the family will be able to get to know the soul of computer programming on a grassroots level.

"Understanding and knowing Assembly is probably the most important and valuable thing in the world. It has always been a dream of mine to replace the mother tongue lessons in primary school with Assembly lessons," says Uosukainen.

The TKO-äly board hopes that these measures will prevent the post-Vappu malaise among students. TKO-äly will also invest in increasing physical activity among students with a jog & sauna event on 2 May.

"I hope to see a large number of CS students and others at Tekis events again this Vappu", says Karlsson, encouraging all students to leave a bottle on the shelf this Vappu.

Contact: rauhallinen.vappu@tko-aly.fi
TKO-äly ry: https://tko-aly.fi

Artificial intelligence was utilised responsibly for this translation.