Hallituksen kokoukset 15 & 16 // Board meetings 15 & 16

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksista 15/2023 ja 16/2023 // Summary of board meetings 15/2023 and 16/2023 💛🖤

Hallituksen kokous 15/2023

💛🖤 Hallitus piti nopean sähköpostikokouksen kokouksen 14/2023 jälkeen 1.6.-2.6.

Kokouksessa hyväksyttiin Nitorin yhteistyösopimus 2023-2024, joka oli unohdettu käsitellä kokouksessa 14/2023. 😅

Board meeting 15/2023

💛🖤 The board held a quick e-mail meeting after meeting 14/2023 on 1st June - 2nd June.

The meeting approved the Nitor sponsorship agreement 2023-2024, which had been forgotten at the 14/2023 meeting. 😅


Hallituksen kokous 16/2023

Skip to the English translation

💛🖤 Hallitus piti kesäisen Zoom-kokouksen 28.6.2023. Kokoukseen kutsuttiin TKO-älyn jäsenet kalenterin ja Telegramin tiedotuskanavan kautta. Kokoukseen pystyi osallistumaan Zoomissa tai seuraamalla livepöytäkirjaa Google Docsissa.

Tulevat tapahtumat

Board Game Weekly - Kesällä keskiviikkoisin 19.00 Gurulassa
1.7. Pride 2023 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️
21.7. Shakkikerhon kesäklusteri
29.7. ATK-YTR (ilmoittautuminen päättynyt)
27.8. Fuksivuoden varaslähtö
4.11. KJYR 2023

Uusi laulukirja 🎶📒

Laulukirjakomitea on viimeistelemässä upouutta laulukirjaa! Tule mukaan laulukirjan läpilaulantaan elokuussa ja anna palautetta – tapahtuma tulee kalenteriin loppukesästä. 🥰 Laulukirjat pyritään tilaamaan niin, että niitä saa Gurulasta tämän vuoden puolella.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Pride 2023 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

TKO-äly on mukana Helsinki Priden kulkueessa! Marssimme HYYn järjestöjen mukana opiskelijoiden blokissa.

"Suorassa auringonvalossa Senaatintorilla seisoskelun sijaan voi odottaa kulkueen liikkeelle lähtöä myös Varsapuistikossa klo 11:30 alkaen muiden Tekisläisten seurassa. Ennen kulkueen alkua voit siis saapua Senaatintorille tai Varsapuistikkoon mukavaan seuraan ja joukkiomme yhdistyvät kun HYYn blokki pääsee liikkeelle."

Bongaa esteettömystiedot, tarkat aikataulut ja lisää kalenteritapahtumasta!

Muista opintokysely! 📣

📚📊 Vastaa TKO-älyn opintokyselyyn! Kyselyssä kerätään tietoa opiskelijoiden mielipiteistä koulutusohjelmasta ja kursseista. Palaute välitetään tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen johtoryhmille. Vastauksia käydään läpi myös syksyllä järjestettävässä TKO-älyn opintoiltamassa.

Kyselyyn vastaamiseen mene noin 5-15 minuuttia, ja vastauksia kerätään 1.9.2023 asti. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Mikä "tekisläinen" on Englanniksi? 🤔

Tekisque? TKO-älynian? BrAIniac? TKO-älyish? Tekisian?

Mikä käännös täsmää tekisläiseen? Mikä ikinä lempparisi onkaan, sanan olisi varmaan hyvä olla sama kaikkien mielestä – jotteivat englantia puhuvat ystävämme hämmenny termivilinästä 😅

Jos sinulla on hyvä ehdotus, laita se TKO-äly2023 -kanavalle tai yksityisviestillä @chobbit (Eetu Raunio) / @Santzi21 (Sanna Hanén). ✨

(Joo, voisi sanoa vaan "TKO-äly member" tmvs., mutta mitä hauskaa siinä on?)

Nauti kesästä! 🦀🌻🌞

Teit sitten kesäopintoja, -töitä, -chillailua tai jotain ihan muuta, ihanaa kesää juuri Sinulle!

Muista koskettaa ruohoa, lukea hyvä kirja, kuunnella rentouttavaa musiikkia tai oleskella miten ikinä parhaaksi koetkaan.

Syksyllä palataan opiskelemaan kunnolla, ja nyt on hyvä hetki kerätä voimia.

Ihanaa keskikesää ja maagisia yöttömiä öitä toivottaa TKO-älyn hallitus ❤️

⛅ Juuri sopivan lämpimän tuulen höystämin terveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 16/2023

💛🖤 The board held a summery Zoom meeting on the 28th of June 2023. TKO-äly's members were invited to the meeting through the event calendar as well as the Telegram announcements channel. The event could be observed in English through Zoom, but unfortunately live meeting minutes were only in Finnish.

Upcoming events

Board Game Weekly - Summer Wednesdays 7pm at Gurula
1.7. Pride 2023 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️
21.7. Chess club's Summer Klusteri
29.7. ATK-YTR (registration ended)
27.8. Fresher's Head Start
4.11. KJYR 2023

New Song Book 🎶📒

The song book committee is finishing up the brand new song book! Come sing through it and practice your Finnish sitsit skills in August – the event will land on the calendar later in the summer. 🥰 The aim is to order the songbooks so that they are available for purchase in Gurula this year.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Pride 2023 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

TKO-äly is participating in Helsinki Pride's parade! We'll march together with other HYY organisations in the student block.

"Instead of waiting in direct sunlight at Senate Square, you can opt to wait with some of us at Varsapuistikko starting from 11:30 until we hear from out delegation at Senate Square that they’re on the move. So before the parade you can come to Senate Square or Varsapuistikko to hang out in good company and our groups will join each other for the parade."

Check out accessibility information, the exact timetable and more in the calendar event!

Remember the study survey! 📣

📚📊 Take part in TKO-äly study survey! The survey gathers students’ views on their study programme and courses. The feedback will be handed to the steering groups of computer science and data science. Responses to the survey will also be discussed on later in autumn in TKO-äly’s study soirée.

The survey takes 5-15 minutes and will be open until 1.9.2023. Taking part in the survey is voluntary.

What is "tekisläinen" in English? 🤔

"Tekisläinen" is the Finnish term for "member of TKO-äly".
Tekisque? TKO-älynian? BrAIniac? TKO-älyish? Tekisian?

What's your translation for tekisläinen? Whatever it is, it would be good to be the same as others' – so that our English speaking friends are not confused by differing terminology 😅

If you have a good suggestion, post it in the TKO-äly2023 channel or send a DM to @chobbit (Eetu Raunio) / @Santzi21 (Sanna Hanén). ✨

(Yeah, you could just say "TKO-äly member", but where's the fun in that?)

Enjoy the summer! 🦀🌻🌞

Whether you're studying for the summer, visiting abroad, chilling, working or doing something entirely different – have a great Summer!

Remember to touch some grass, read a good book, listen to relaxing music or whatever makes you most comfortable.

We'll return to full-time studies in the fall, so it's a great time to gather up energy.

A wonderful midsummer and magical nightless nights from the TKO-äly board ❤️

⛅ With sun's rays bouncing off a serene lake surface,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023