CGI - Ura Space & Geo -tiimissä

Seuraavat uratarinat kertovat työskentelystä yhteistyökumppanimme CGI:n Space & Geo -tiimissä. Lisää tietoa ja uratarinoita löydät heidän sivuiltaan. Tekstit julkaistu CGI:n sivuilla 11.1.2022 ja 17.1.2022

Ohjelmistokehitystä poikkitieteellisessä tiimissä

CGI:n Space & Geo -yksikössä ohjelmistokehittäjänä työskentelevä Sonja Koivisto oli valmistumisen jälkeen kiinnostunut työskentelemään suuressa organisaatiossa. Tämä toive toteutui, kun hän löysi tiensä CGI:lle opiskelukaverin suosituksesta.

Geoinformatiikkaa Helsingin yliopistossa opiskellut Sonja Koivisto työskentelee Space & Geo -yksikössä, jossa kehitetään muun muassa avaruusteknologioiden hyödyntämiseen ja paikkatietoon liittyviä palveluita eri asiakkaille. CGI järjesti Sonjan opiskeluaikana tapahtuman geoinformatiikan tulevaisuudesta ja asemasta työmarkkinoilla, ja se herätti hänen kiinnostuksensa. Opintoihin oli sisältynyt myös koodauskursseja, joiden lisäksi Sonja oli vapaa-ajallaan ruokkinut ohjelmistokehittämisen innostustaan lisää. Jo opintojen aikana Sonja oli kuullut, että CGI:llä on paljon monipuolisia projekteja, joista opiskelukaveri työskenteli yhdessä niistä. Kun Sonja oli valmistumassa, hän soitti samaiselle opiskelukaverilleen kysyäkseen työmahdollisuuksista CGI:llä. Juttelun kautta selvisi, että hänen tiimissään oli juuri sopivasti paikka avoinna ja näin Sonja päätyi taloon.

Koulutus- ja uramahdollisuudet talon sisällä tukevat ammatillista kasvua

“Olen päässyt osallistumaan CGI:n sisäisiin Space Academy -koulutuksiin, jotka ovat laajentaneet ymmärrystäni avaruusteknologiasta myös kaukokartoituksen ulkopuolelta”, Sonja kertoo. Lisäksi Sonja pääsi heti aloitettuaan CGI:llä osallistumaan Scrum- sekä Azure-koulutuksiin, jotka tukevat hienosti omaa ammatillista osaamista. CGI:n sisäisiin koulutusmahdollisuuksiin on Sonjan mukaan kannustettu ja tarjolla olevista uusista koulutuksista tiedotetaan aina. “Asennoituminen lisäkouluttautumiseen on positiivista ja siihen tuetaan, mikä on tosi kiva”, kuvailee Sonja.

“Työ projekteissa on ollut erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa, kun on päässyt yhdistämään osaamista kaukokartoituksesta ja kehittämisestä sekä oppimaan uutta kollegoilta”, Sonja kertoo. Ohjelmistokehitysprojektissa toimiminen sisältää paljon tiivistä yhteistyötä tiimiläisten sekä asiakkaan kanssa. Erityistä Sonjan lähitiimissä on etenkin poikkitieteellisyys: kollegoita on niin maantieteen, maanmittauksen kuin tietojenkäsittelyn taustoista. CGI:n kokoisessa talossa on myös tarjolla aina uusia uramahdollisuuksia, ja niihin siirtyminen on tehty helpoksi, jos työhönsä kaipaa vaihtelua."

Aktiiviset memberit muodostavat yksikön oman kulttuurikomitean

“Space & Geo -yksikössä on hyvä yhteishenki ja siihen kiinnitetään huomiota”, Sonja kuvaa. Siitä kertoo muun muassa se, että yksikössä on aktiivisia membereitä, jotka haluavat edistää yhteisöllisyyttä tiimin kesken. Aktiviteettien järjestämisestä kiinnostuneista koostuu oma muutaman hengen ryhmä, jota kutsutaan tuttavallisemmin nimellä kulttuurikomitea. Kulttuurikomitea järjestää esimerkiksi kerran kuussa myös “after workit”, ja huolehtii, että asiapohjaisen tekemisen lisäksi on esimerkiksi tietovisoja tai muita pelejä kevennykseksi.

“On mukava tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokee kavereina"

Data Scientistina työskentelevä Ville-Veikko Saari toimii CGI:llä Space & Geo -osaamiskeskuksen ohjelmistokehitysprojektissa, jossa hän pääsee hyödyntämään moderneja teknologioita ja tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Lisäksi Ville-Veikko toimii yksikkönsä kulttuurikomitean jäsenenä.

Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen opintoja viimeistelevä Ville-Veikko Saari palasi CGI:lle parin vuoden tauon jälkeen. Hänen CGI-uransa alkoi vuonna 2018 ohjelmistokehittäjänä ja syksyllä 2021 Ville-Veikko aloitti Data Scientistinä konsultointitehtävissä. Ville-Veikko palasi CGI:lle, koska hänellä oli jäänyt hyvä kuva aiemmasta työstään: “Kävin välissä yliopistomaailmassa pyörähtämässä ja sopivasti kun projekti siellä loppui, palasin takaisin CGI:lle”. Asiat loksahtivat paikoilleen.

Aktiivinen ote ohjelmistokehittämisessä luo tuloksia

Nykyinen Data Scientistin tehtävä pitää sisällään muun muassa automatisointia moderneja teknologioita hyödyntäen sekä laajan mittakaavan satelliittimonitoirointijärjestelmän kehittämistä. Projekti on Euroopan tasolla valtava edistysaskel. Viime kuukaudet asiakasprojektissa ovat olleet Ville-Veikolle opettavaisia. “Olen päässyt oppimaan lisää esimerkiksi maataloustukijärjestelmästä sekä geo- ja kartta-ominaisuuksista”, Ville-Veikko kertoo. ”Eri järjestelmät ovat olleet suuressa roolissa osana päivittäistä tekemistä. Ohjelmistokehitysprojektissa on ollut käytössä muun muassa Python-kieli, PostgreSQL-tietokantahallintajärjestelmä sekä Tensorflow-koneoppimisen työkalu.”

Vaikka projektissa työskennellään paljon myös etänä, tiimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan näkemään kasvotusten Scrum-työskentelytavalle tyypillisissä sprint planningeissä ja retroissa. Näissä tapaamisissa katsotaan seuraavan parin viikon tavoitteet ja jaetaan vastuutehtäviä tiimin kesken. Tiivis yhteistyö vie tiimiä eteenpäin ja tehostaa työskentelyä.

Ville-Veikkoa motivoi etenkin kehittäminen ja ongelmanratkaisu: “Omia lemppareita ovat ne tilanteet, kun pääsee selvittämään teknisen ratkaisun. Odotan aina innolla, että pääsen ratkaisemaan ongelmaa. Silloin näkee kehityksen ja tuloksen.”

Ennen CGI:lle tuloa Ville-Veikko on ollut aktiivinen myös tietojenkäsittelytieteen TKO-äly ry:n ainejärjestötoiminnassa hallituksen puheenjohtajan roolissa. Tämän lisäksi hän on ollut aktiivinen myös matemaattis-luonnontieteellisten opiskelualojen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n hallituksessa. Nämä kokemukset ovat olleet eduksi Data Scientistin tehtävissä esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä, asioiden ketterässä haltuunotossa ja näkynyt luonnollisena tapana ottaa roolia esimerkiksi kokouksissa.

Tiimihenki ja kulttuurikomitean innostavat aktiviteetit ovat merkityksellisessä asemassa

Työn ohessa Ville-Veikko on toiminut tiimin kulttuurikomiteassa. Kulttuurikomitea järjestää erilaisia aktiviteetteja tiimiläisille, joihin on viime vuosina lukeutunut muun muassa suositut suunnistus-, mökkihackathon- ja grillaustapahtumat. Kulttuurikomitean ansiosta on pidetty paljon yhteyttä myös vapaamuotoisemmin etäajasta huolimatta: “Space & Geo -tiimissä on hyvä meininki. On mukava tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokee myös kavereina”, Ville-Veikko kertoo. Kulttuurikomitea on uniikki keino tuoda tiimiläisiä yhteen ja tiimin kesken kehitellään jatkuvasti uusia ideoita aktiviteeteille.