Hallituksen kokous 2/2023 // Board meeting 2/2023

🖤💛 Tiivistelmä hallituksen sähköpostikokouksesta 2/2023. // A summary of the e-mail board meeting 2/2023. 🖤💛

Hallituksen kokous 2/2023

Sähköpostikokous

🖤💛 Hallitus kokousti sähköisesti maanantaina 2.1.2023. Kokouksessa vahvistettiin ensimmäisen hallituksen kokouksen päätökset ja myönnettiin hallituksen jäsenille avaimet Klusterille.

Pöytäkirjaluonnos on saatavilla Google Drivessa, ja siirtyy myöhemmin TKO-älyn arkistoon.

Kaipaamme vieläkin datatiedevastaavaa ja README-lehdelle taittajaa. Jos kiinnostuit, laita viestiä vuoden 2023 puheenjohtaja Mari Karlssonille @markkaka. 👀

đź’ˇ
Mitä haluat nähdä hallituksen kokouksen tiivistelmissä? Laita ideasi Telegramissa sihteerille @chobbit. Muukin palaute tervetullutta!

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board Meeting 2/2023

E-mail Meeting

🖤💛 The board met electronically on Monday the 2nd of January 2023. The decisions of the organizational meeting were ratified and keys to Klusteri were granted to members of the board.

An unofficial translation of the minutes is available on Google Drive, which will be transferred to TKO-äly's archive later.

We're still looking for a data science coordinator as well as a layout artist for the README magazine. If you became interested, send a message to the chair of the board 2023, Mari Karlsson @markkaka. đź‘€

đź’ˇ
What do you want to see in board meeting recaps? Send your suggestion to the secretary on Telegram @chobbit. General feedback also welcome!

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023