Hallituksen kokous 1/2023 // Board meeting 1/2023

🖤💛 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 1/2023. // A summary of the board meeting 1/2023. 🖤💛

Hallituksen kokous 1/2023

Järjestäytymiskokous

🖤💛 Vuoden 2023 hallitus kokousti maanantaina 12.12.2022. Kokouksessa valittiin mm. ensi vuoden virkailijat ja tiimit. Onnea kaikille vanhoille ja uusille aktiiveille!
Alla on tiivistelmä kokouksessa päätetyistä asioista. Voit myös tarkastella koko pöytäkirjaluonnosta.

Tiimeihin mahtuu vielä vuoden aikana lisäystä, joten jos unohdit järjestäytymiskokouksen niin ole huoletta! Laita tiimin vastaavalle viestiä.
Lisäksi taittajan ja datatiedevastaavan roolit jäivät täyttämättä. Tykitä ensi vuoden puheenjohtaja Mari Karlssonille @markkaka siis viestiä jos ne kiinnostavat. 👀


Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Teo Uosukainen.

Häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin Minja Hietanen, Niko Paasiniemi, Atte Martikainen ja Bryn Sloan.

Avustava rahastonhoitaja: Tuomas Marenk.
Graafikot: Lassi Koistinen ja Joona Kauppila.
Ulkoasiainvastaavat: Mila Katajisto, Mikko Rinta-Homi ja Eetu Raunio.
HYY-vastaava: Pekka Mäki-Mikola.
TEK-yhdyshenkilö: Helmi Haanpää.
Otaniemiyhdyshenkilö: Matias Tamsi.
Alumniyhdyshenkilöt: Outi Jussila ja Olli Keski-Hynnilä

Vuosijuhlatiimi
Emilia Seppälä, Jan Lindholm, Inka Länsimäki, Maija Ylitalo, Atte Martikainen, Heli Parviainen, Pekka Mäki-Mikola, Mitja Karhusaari, Max Abstreiter ja Sofia Leino.

Kulttuuritiimi
Petrus Peltola, Heljä Lehtinen, Elina Toivonen, Kaapo Kivioja, Kerkko Pelttari ja Mette Munne.

Casual-tiimi
Eemeli Nurmi, Camilla Campbell, Heljä Lehtinen, Eemil Aarnio, Mette Munne ja Sofia Leino.

Biletiimi
Emilia Seppälä, Irene Linnanen, Ramez Moussa, Heljä Lehtinen, Eemil Aarnio, Atte Martikainen, Mitja Karhusaari, Pekka Mäki-Mikola, Aapo Simola, Leevi Suotula ja Aimo Hirvonen.

Järjestelmävastaavatiimi
Eetu Mattila, Jussi Mäki-Kahra, Aaro Koivukangas, Eemeli Nurmi, Joona Heikkilä, Eetu Raunio, Mitja Karhusaari, Niclas Forsman, Hugo Holmqvist, Markus Kaihola, Lassi Koistinen ja Teo Uosukainen.

Pöhinätiimi
Petrus Peltola ja Joona Kauppila.

Toimittajat
Sami Sidoroff, Niko Petjakko ja Matti Ylhäisi.

LAN-tiimi
Petrus Peltola, Eemeli Nurmi, Teo Uosukainen, Sofia Leino ja Joona Kauppila.

Avustavat klusterivastaavat
Matti Ylhäisi, Konsta Janhunen, Riikka Salojoki, Ramez Moussa, Atte Martikainen, Lassi Koistinen ja Sofia Leino.

Sitsitiimi (avustavat pöytäjuhlavastaavat)
Jussi Mäki-Kahra, Petrus Peltola, Eemeli Nurmi, Sofia Leino, Elina Toivonen, Lotta-Linnea Vahter, Mette Munne, Ramez Moussa ja Kaapo Kivioja.


Näiden lisäksi hallitus päätti omista toimintatavoistaan. Keskustelun aiheena oli mm. TKO-älyn hallituksen edustaminen Matlu ry:n ja Leppätalokomitean kokouksissa. Lisäksi päätettiin, että tiedotus jatkaa toimintaa pääasiallisesti Telegramissa ja sähköpostilistoilla.

Kokouksessa pohjustettiin myös tapahtumien suunnittelu- ja järjestyskomitean perustamista sekä mainittiin yritystoiminnan uudistustyöryhmä ja laulukirjakomitea. (Heräsikö komitea/työryhmäkiinnostus? Laita Niclas Forsmanille @nnecklace viestiä.)

TKO-älyn vuoden 2023 hallituksen seuraava kokous pidetään 2.1.2023 sähköpostikokouksena, jossa vahvistetaan tämän kokouksen päätökset.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board Meeting 1/2023

Organizational Meeting

🖤💛 The board for 2023 held a meeting on Monday the 12th of December 2022. The meeting decided e.g. next year's officers and teams. Congratulations to all old and new actives!
Below is a summary of the meeting. You can also take a look at the unofficial translation of the minutes.

You can also join teams during the year, so no need to feel left out if you missed the meeting! Just send the team lead a message.
The roles of layout artist and data science coordinator were left empty. If these piqued your interest, send next year's chair Mari Karlsson @markkaka a message. đź‘€


Teo Uosukainen was chosen as the vice-chair of the board.

Harassment contact persons for 2023 are Minja Hietanen, Niko Paasiniemi, Atte Martikainen and Bryn Sloan.

Assisting treasurer: Tuomas Marenk.
Graphic designers: Lassi Koistinen & Joona Kauppila.
Foreign ministers: Mila Katajisto, Mikko Rinta-Homi & Eetu Raunio.
HYY correspondent: Pekka Mäki-Mikola.
TEK correspondent: Helmi Haanpää.
Otaniemi correspondent: Matias Tamsi.
Alumni correspondents: Outi Jussila & Olli Keski-Hynnilä.

Annual ball team
Emilia Seppälä, Jan Lindholm, Inka Länsimäki, Maija Ylitalo, Atte Martikainen, Heli Parviainen, Pekka Mäki-Mikola, Mitja Karhusaari, Max Abstreiter & Sofia Leino.

Culture team
Petrus Peltola, Heljä Lehtinen, Elina Toivonen, Kaapo Kivioja, Kerkko Pelttari & Mette Munne.

Casual team
Eemeli Nurmi, Camilla Campbell, Heljä Lehtinen, Eemil Aarnio, Mette Munne & Sofia Leino will provide us with alcohol-free fun!

Party team
Emilia Seppälä, Irene Linnanen, Ramez Moussa, Heljä Lehtinen, Eemil Aarnio, Atte Martikainen, Mitja Karhusaari, Pekka Mäki-Mikola, Aapo Simola, Leevi Suotula & Aimo Hirvonen.

System administration team
Eetu Mattila, Jussi Mäki-Kahra, Aaro Koivukangas, Eemeli Nurmi, Joona Heikkilä, Eetu Raunio, Mitja Karhusaari, Niclas Forsman, Hugo Holmqvist, Markus Kaihola, Lassi Koistinen & Teo Uosukainen.

Hustle team
Petrus Peltola & Joona Kauppila.

Reporters
Sami Sidoroff, Niko Petjakko & Matti Ylhäisi.

LAN team
Petrus Peltola, Eemeli Nurmi, Teo Uosukainen, Sofia Leino & Joona Kauppila.

Klusteri team
Matti Ylhäisi, Konsta Janhunen, Riikka Salojoki, Ramez Moussa, Atte Martikainen, Lassi Koistinen & Sofia Leino.

Table party team
Jussi Mäki-Kahra, Petrus Peltola, Eemeli Nurmi, Sofia Leino, Elina Toivonen, Lotta-Linnea Vahter, Mette Munne, Ramez Moussa & Kaapo Kivioja.


In addition the board decided on their ways of working. Among topics discussed were TKO-äly's representation in Matlu ry's and Klusteri committee's meetings. It was also decided that communications will primarily use Telegram and mailing lists.

The meeting also touched upon the creation of a committee for planning and organizing events as well as mentioning the committee for renewing sponsor contracts and the song book committee. (Interested in any of the above? Send Niclas Forsman @nnecklace a message on Telegram.)

The board of 2023 will hold their next meeting on the 2nd of January 2023 as an email meeting, in which these decision are ratified.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023