Hallituksen kokoukset 17 & 18 // Board meetings 17 & 18

Hallituksen kokous 17/2023

💛🖤 Hallitus piti kesän keskellä pikaisen sähköpostikokouksen 8.-10.7.
Kokouksessa hyväksyttiin nyt jo peruuntuneen ulkomaanexcun budjetti.

Board meeting 17/2023

💛🖤 The board held a quick meeting in the summer on 8.-10.7., in which the now-cancelled Amsterdam trip's budget was approved.


Hallituksen kokous 18/2023

Skip to the English translation

💛🖤 Hallitus piti loppukesäisen kokouksen 2.8.2023. Kokoukseen kutsuttiin TKO-älyn jäsenet kalenterin ja Telegramin tiedotuskanavan kautta. Kokoukseen pystyi osallistumaan Matlu-klusterin kokoushuoneessa, Zoomissa tai seuraamalla livepöytäkirjaa Google Docsissa.

Tulevat tapahtumat

11.8. Krapumaiset kesäkinkerit
27.8. Fuksivuoden varaslähtö
28.8.-3.9. Orientaatioviikko fukseille
2.9. Yhteislähtö Osakuntien fuksipuistoon
4.9. Lukuvuoden avajaiset (HY, HYY)
14.9. Teatteriexcu: Pieni merenneito
4.10. Limeksen appro
4.11. KJYR 2023
11.11. TKO-älyn 35. vuosijuhlat 💛

Lukuvuosi on alkanut! 🏫

Muista ilmoittautua läsnäolevaksi ja maksaa Kelan terveydenhoitomaksu.
Tsekkaa myös opetusperioiden aikataulu ja ilmoittaudu kursseille 🥳
Nähdään pian kampuksella!

Lukio aloittaa 10.8. 🚸

Peruskoulujen ja lukioiden lukuvuosi alkaa to 10.8. Helsingin luonnotiedelukion uusi rakennus Lyceum on valmistunut Exactumin viereen, ja lukiolaiset aloittavat opiskelut siellä heti lukuvuoden alusta.

Lukiolaiset käyttävät myös yliopiston tiloja. Lukion kanssa on sovittu, etteivät lukiolaiset tule opiskelijatiloihin (esim. Gurulaan). Hyvällä meiningillä saadaan lukiolaisista kasvatettua tulevia TKO-älyläisiä 🥰

Olethan vielä meidän jäsen?

Jäsenkausi alkaa joka vuosi 1.8., joten nyt on aika tarkastaa että jäsenmaksu on ajan tasalla. 👀

🎒 Uuden repun tuoksuisin terveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 18/2023

💛🖤 The Board held an end-of-summery meeting on 2.8.2023. TKO-äly's members were invited to the meeting through the event calendar as well as the Telegram announcements channel. The event could be observed in English through Zoom or at Matlu-klusteri's conference room, but unfortunately live meeting minutes were only in Finnish.

Upcoming events

11.8. Crabby Summer Celebration
27.8. Freshers' Head Start
28.8.-3.9. Orientation Week for Freshers
2.9. Excursion to Nations' fresher park
4.9. Opening of the Academic Year (HY, HYY)
14.9. Theater Excursion: Pieni merenneito (Finnish)
4.10. Limeksen appro
4.11. KJYR 2023
11.11. TKO-äly's 35th annual gala 💛

The school year has started! 🏫

Remember to enrol as an attending student and pay the healthcare fee.
Check also the teaching period schedule and register for your courses 🥳
See you soon on campus!

Upper secondary school starts on 10.8. 🚸

The academic year for comprehensive schools and upper secondary schools starts on Thu 10.8. The new Lyceum building of the Helsinki Upper Secondary School of Natural Sciences has been completed next to Exactum, and students will start studying there right from the beginning of their school term.

The students will also use the university's facilities. It has been agreed with the upper secondary school that the students will not enter University student rooms (e.g. Gurula). With a good attitude we can raise the students to become future TKO-äly members 🥰

Are you still a member?

The membership period starts every year on 1 August, so now is the time to check that your membership is up to date. đź‘€


🎒On their way back to the campus,

Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023