Palkkakysely

TKO-äly järjesti syksyllä 2018 jäsenilleen palkkakyselyn. Kyselyyn saatiin 106 vastausta. Lomakkeella kysyttiin seuraavia asioita:

 • Työtehtävä
 • Viikkotyötunnit
 • Työsuhteen tyyppi
 • Työsuhteen kesto
 • Tuntipalkka / Kuukausipalkka
 • Suoritettu tutkinto
 • Työkokemus vuosina
 • Opintopisteet

Työtehtävät

 • 60% vastaajista ilmoitti työnimekkeeseen ohjelmistokehittäjä / software engineer / etc
 • 10% tutkimusavustajina
 • Loput erinäisiä tarkempia nimikkeitä kuten Data Engineer, Data Scientist, DevOps-asiantuntija, Software test engineer, System Administrator, Järjestelmäasiantuntija, Software architect.

Palkat

Tuntipalkat muutettu kk-palkaksi kaavalla kk_palkka=tuntipalkka*150. Osa-aikaisille kk-palkan ilmoittaneille laskettu tuntipalkka kaavalla tuntipalkka=kk_palkka/(viikkotunnit*4).

Kk-palkka, kaikki vastaajat

palkka-hist-all

Mediaani 2850€

Kk-palkka, kun työkokemuksesi ilmoitettu 0 vuotta

palkka-hist-0

Mediaani 2205€

Kk-palkka, kun työkokemuksessa ilmoitettu enemmän kuin 0 vuotta

palkka-hist-over-0

Mediaani 3000€

Kk-palkka x opintopisteet

salary-vs-credits-w