Hallituksen kokous 5/2023 // Board meeting 5/2023

🖤💛 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 5/2023. // A summary of the board meeting 5/2023. 🖤💛

Hallituksen kokous 5/2023

🖤💛 Hallitus kokousti torstaina 16.2.2023 livenä Exactumin A114-huoneessa ja Zoomissa.

Tulevat tapahtumat

20.2. Laskiaispullapaja
23.2. CGI Excursion (ilmoittautuminen päättynyt)
1.3. Humanistispeksi 2023: Ikikorven kätkemät (ilmoittautuminen auki)
9.3. Keltasitsit vol. 4
10.3. Tenttitinttaus

Tuutorihaku jatkuu

Tuutorihakua on pidennetty 24.2. asti!
Jos siis unohdit hakea, ehdit vielä 🥰

Yhteistyö johtoryhmien kanssa edistyy

Sekä kandi- että maisterijohtoryhmä on ollut tiiviissä kontaktissa TKO-älyn opintovastaaviin. Tulevia tapahtumia suunnitellaan yhdessä.
Fuksiwikiä tullaan päivittämään tulevaisuudessa™ sisältämään uuden OPSin mukaisia tietoja.

Valmistele läppärisi, tarrat tulevat

TKO-älyn komean logon kantavien tarrojen tilausbudjetti hyväksyttiin. Kokouksessa hyväksyttiin myös viimevuotisen haalarimerkkikilpailun voittajan budjetti.

Alkoholittomat sitsit onnistuivat

TKO-älyn lyhyellä varoitusajalla järjestetyt alkoholittomat nyyttärisitsit olivat osallistujien kesken menestys. Osallistujilta saatu hyvä palaute ja kultaakin arvokkaammat vinkit tekevät seuraavista alkoholittomista sitseistä tapahtuman, jota ei kannata jättää välistä 🤩

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

🤔
Mitä siellä oikein tapahtuu? TKO-älyn jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokouksista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja Telegramissa. Voit osallistua livenä tai Zoomissa.

Board meeting 5/2023

🖤💛 The board held a hybrid meeting on Thursday the 16th of February 2023 live at Exactum's A114 and through Zoom.

Upcoming events

20.2. Laskiaispullapaja (registration open but not necessary)
23.2. CGI Excursion (registration closed)
1.3. Humanistispeksi 2023: Ikikorven kätkemät (registration open)
9.3. Yellow sits vol. 4
10.3. Post-exams binge

Tutor search continues

The tutor application period has been extended to the 24th of February.
If you still want to apply, now's your last chance! 🥰 (For real this time.)

Collaboration with steering committees deepens

Both the bachelor's and master's steering committees have been in close contact with TKO-äly's studies representatives. Upcoming events are being planned together. The Fresher Wiki will be updated soon™ with information about the new curriculum.

Brace your laptops, stickers are coming

The meeting approved of a budget for ordering new shiny TKO-äly logo stickers, perfect for your fresher laptop's bare back.
In addition, a budget was approved for ordering the winner of last year's overall patch competition.

Non-alcoholic sits a success

The potluck sits held at short notice were a success amongst participants. The great feedback and even more valuable tips will make the next non-alcoholic sits an event you won't want to miss 🤩

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023

🤔
What's really happening? TKO-äly members are very welcome to attend board meetings. Information regarding the next board meeting can be found in the calendar and on Telegram. You can join us live or through Zoom.