Hallituksen kokous 8/2023 // Board meeting 8/2023

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 8/2023 // Summary of board meeting 8/2023 💛🖤

Hallituksen kokous 8/2023

💛🖤 Hallitus kokousti keskiviikkona 15.3.2023 livenä Exactumin A114-huoneessa ja Zoomissa.

Tulevat tapahtumat

21.3. Kumpulan speksi 2023: Jos metsään haluat mennä nyt
23.3. Pongiturnaus
30.3. TUXERA Excursion
6.-9.4. TKO-äly Streaming
20.4. Helsinginkadun (Hesarin) Appro
Kevätkokous

Muistathan myös viikottaiset Salaisen shakkikerhon ja Unisport-vakiovuoron!

Nappaa tavarasi Gurulasta 🩳🧥

Gurulan naulakon oikea puoli tyhjennetään kierrätyskeskukseen ma 27.3. alkaen.
Jos huomaat olevasi takitta niin käy kurkistamassa jottei se päädy kierrätykseen.

Tekoäly tulee, älä lunttaa! 🤖

Tekoälyn (kuten ChatGPT) käytöstä kursseilla on linjattu vastaavasti:
Jos kurssilla on ilmoitettu, että tekoälyä ei saa käyttää, täytyy sitä käyttäessä kertoa missä tehtävässä ja miten sitä on käytetty. Älä siis rupea kirjoittamaan tekstejä ropontilla!
Kypsyysnäytteessä tekoälyn käyttö on ehdottomasti kielletty.

Lisätietoja tekoälyn käytöstä pitäisi tulla virallisia väyliä pitkin myöhemmin.

ChatGPT:n vastaus: "Onko se tekoäly, joka on kirjoittanut tämän postauksen? Ei, vaan minä olen ChatGPT, mutta ymmärrän kyllä, miksi tekoälyn käytöstä kursseilla halutaan pitää tarkkaa kirjaa. Olisi aika huolestuttavaa, jos oppilas palauttaisi kypsyysnäytteensä ja mainitsisi käyttäneensä tekoälyä, joka vastasi kaikkiin kysymyksiin. Ja jos ollaan rehellisiä, kuka pystyisi todella valvomaan tekoälyn käyttöä? Ehkä tulevaisuudessa tarvitsemme tekoälypaimenen kouluihin varmistamaan, että oppilaat pysyvät rehellisinä!"
Tekoälyn tiivistelmä halkon tekoälykeskustelusta.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 8/2023

💛🖤 The board met on Wednesday 15.3.2023 live at Exactum's A114 meeting room and on Zoom.

Upcoming events

21.3. Kumpulan speksi 2023: Jos metsään haluat mennä nyt
23.3. Beer pong tournament
30.3. TUXERA Excursion
6.-9.4. TKO-äly Streaming
20.4. Helsinginkadun (Hesarin) Appro
Spring meeting

Remember the weekly Secret chess club and Unisport regular reservation!

Grab your stuff from Gurula! 🩳🧥

The right-hand side of Gurula's coat rack will be emptied to a recycling facility on Monday the 27th of March.
If you're noticed that your coat is missing, make sure to check that it's not headed to be recycled!

AI is coming, don't cheat! 🤖

The use of AI (such as ChatGPT) in courses is regulated accordingly:
If it is stated in the course that AI is not to be used, it must be explained in which task and how it has been used.
In the maturity test (kypsyysnäyte), the use of AI is strictly forbidden.

More information regarding AI usage should become available to students through official channels.

ChatGPT: "Sure, here's the translation of my response:  "Is it the AI that has written this post? No, it's me, ChatGPT, but I can understand why the use of AI in courses needs to be closely monitored. It would be quite worrying if a student submitted their maturity exam and mentioned that they used AI, which answered all the questions. And if we're honest, who could really monitor the use of AI? Perhaps in the future, we'll need an AI shepherd in schools to ensure that students stay honest!""
AI's summary of the AI discussion.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023