Hallituksen kokoukset 9-12/2023 // Board meetings 9-12/2023

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksista 9-12/2023. // A summary of the board meetings 9-12/2023. 💛🖤

😓
Pahoittelut sihteerin puolesta! Kiireet yhdistettynä vappuun ja TKO-älyn tietoliikenteen ongelmiin ovat kasanneet hallituksen kokousten tiivistelmiä tällaiseen nippuun. Tässä postauksessa tiivistän edelliset 4 halkoa, jota kautta saat yleiskatsauksen Tekiksen viime kuukauteen.

Apologies from the secretary! A full schedule combined with Vappu and TKO-äly's connection issues have caused board meeting summaries to pile up. In this post I've summarised the past 4 meetings, so you'll get a good overview of what's happened at Tekis in the past month.

Hallituksen kokous 9/2023

28.3.2023 / Exactum A114, Zoom

Menneiden ja tulevien tapahtumien lisäksi hallitus hyväksyi budjetteja (AATU, KJYR, Vappusitsit, README), uudet jäsenet ja juoksevat raha-asiat.

Hallituksen puheenjohtaja Mari Karlsson & varapuheenjohtaja Teo Uosukainen valittiin edustajaksi ATK-YTN:lle, eli TiTOLin kevätkokoukseen.

Hallituksen kokous 10/2023

17.4.2023 / Exactum A114, Zoom

Tuttuun tapaan kokouksessa käytiin läpi menneet sekä tulevat tapahtumat ja myönnettiin budjetteja.

Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin myös kevätkokouksen toteutuksesta, mm. asiamiesten ja etäyhteyden käytöstä. Molemmat päätettiin sallia. Lisäksi päätettiin ettei kevätkokoukseen tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Rahastonhoitaja Vesa ja puheenjohtaja Mari toivat esille Kitsaan kirjanpitopilvipalvelun käyttöönoton mahdollisuuden, ja hallitus päätti ottaa sen käyttöön. Tämä toivottavasti helpottaa rahastonhoitajan työtä tulevaisuudessa.

"Asioita on rikki. Asioita korjataan. Asioita on myös ehjänä."
- Pahaa aavistamattomat järjestelmävastaavat

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin läjä dokumentteja (toimintakertomus, tilinpäätös, lisätalousarvio, yhdenvertaisuussuunitelma & vastaukset syyskokouksen ponsiin) kevätkokouksessa esitettäviksi.

Tiesitkö, että TKO-älyn jalkapallojoukkueen nimi on TKO-nurmi?

Hallituksen kokous 11/2023 📧

26.4.2023 / Internet

Simppelissä sähköpostikokouksessa hyväksyttiin muutamat budjetit vappua varten. Lisäksi uudet jäsenhakemukset hyväksyttiin kevätkokousta varten.

(Joo, siinä se oli. Ei kaikkien kokousten tarvi kestää kolme tuntia.)

Hallituksen kokous 12/2023

30.4.2023 / Gurula (DK115), Zoom

Kuva: Lapin ylioppilasteatteri

Hallituksen perinteinen vappukokous tapahtui 10.00 (+- 30min) vappuaaton aamuna. Kaikki hallituksen jäsenet, poislukien estynyt puheenjohtaja, olivat paikalla tismalleen ajoissa eikä yksikään varapuheenjohtaja tullut puoli tuntia myöhässä Gurulaan.

Hupsusta ajankohdasta huolimatta kokouksessa käsiteltiin oikeitakin asioita 👀

Asiaan kuuluen edellinen pöytäkirja (10/2023) luettiin kokonaisuudessaan ääneen ennen sen hyväksymistä.

Kokouksessa oli lisäksi paikalla poikkeuksellisen paljon alumneja, joista osa makasi sohvalla rentoutuen. Eräs puheenjohtaja emerita kummasteli, että kaikki eivät makaa sohvalla rentoutumassa, vaan ovat tomerina Gurulan pöydän ääressä.

Matkatkaan maailmaa ✈️

Tekiksen ulkomaanexcu on näillä näkymin tapahtumassa syyskuun puolessavälissä. Tarkka ajankohta on vielä auki, mutta jo nyt tiedetään, että osallistujien on varattava matkalippunsa itse suurien tilausten haasteellisuuden takia. Kohteena on mitä luultavimmin Alankomaat 🇳🇱

Lassilla on asiaa 🗣️

Sekä jäsenasioissa että graafikkoasioissa virkailijamme Lassi Koistinen esitti viestin välityksellä hienot ja kantaaottavat esseet kyseisten virkojen tärkeydestä.

Kokouksessa ääneen luetut viestit ovat luettavissa pöytäkirjassa.

Kaikki on tulessa (Olispa nettisivut)

Koira sanoo "This is fine" ilmiliekeissä olevan huoneen sisällä.
tko-aly.fi, circa vappu 2023

Yliopiston palvelinsali osoitti vapputunnelmaa kaatamalla itseensä skumppaa (tai tekemällä jotain muuta vastaavan tuhoavaa) ja katkoi yhteyden TKO-älyn käyttämiin palvelimiin. Tämä aiheutti huomattavaa paniikkia.

Tilanne on onneksi kuitenkin ratkennut, ja voit nauttia tästäkin blogipostauksesta.

(Ei hätää, meillä on backupit. Ja tehtiin ihan hitosti lisää.)

Alumnit ovat rakkautta, alumnit ovat lämpöä 💛

TKO-älyn alumnijärjestö TKT-alumnit tulee tekemään tänä vuonna yhteistyötä ainakin Alumnit x TKO-äly -sitsien muodossa. Lisäksi suunnitteilla on ainakin yksi presisilta ja retroLANit 🤩

Tiivistelmässä, lopetuksena oli, protestihaiku.

“Missä viipyy taas
Kallis vappuhaikumme
Toinen vuosi jo”
- Henri Peurasaari hallituksen kokouksessa 30.4.2023

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 9/2023

28.3.2023 / Exactum A114, Zoom

In addition to combing over past and upcoming events the board approved some budgets (AATU, KJYR, Vappusitsit, README), new members and ongoing financial affairs. 🥰

The chair Mari Karlsson Mari Karlsson & vice chair Teo Uosukainen were chosen to represent TKO-äly at ATK-YTN, TiTOL's spring meeting. 🚈

Board meeting 10/2023

17.4.2023 / Exactum A114, Zoom

As per usual, the meeting handled past and upcoming events and approved budgets.

The meeting also discussed and made decisions regarding the spring meeting. For example voting by proxy and attending remotely were approved. In addition it was decided that registration would not be necessary to attend the spring meeting.

Treasurer Vesa and chair Mari brought up the possibility of taking Kitsas's cloud accounting software into use and the board approved doing so. This will hopefully make the treasurer's job easier.

"Things are broken. Things are being fixed. Things are also working."
- Sysadmins, foreboding something horrendous

In addition a bunch of documents were chosen to be sent to the spring meeting for approval.

Did you know that TKO-äly's football club's name is TKO-nurmi? (Artificial grass, but, like, our organization's name being the first part.)

Board meeting 11/2023 📧

26.4.2023 / Internet

This simple email meeting consisted of approving of a couple vappu event budgets. Member applications were also approved in time for the spring meeting.

(Yeah, that's all. Not all meetings have to last three hours.)

Board meeting 12/2023

30.4.2023 / Gurula (DK115), Zoom

Picture: Lapin ylioppilasteatteri

The traditional vappu board meeting took place at 10 am (+- 30min) on the vappu eve morning. All members of the board, excluding the chair, were present at precisely the announced time and absolutely no vice chairs came to the meeting half an hour late.

Even though the meeting took place at a hupsu time, real things were discussed 👀

As one does, the entirity of meeting 10/2023 minutes were read out loud before approval.

The meeting was also host to an abnormal amount of alumni, some of which were lying on the sofa, happily free of all responsibility. One chair emerita wondered why some board members were not lying on the sofa, but rather sitting at Gurula's table.

Travelling the world ✈️

TKO-äly's foreign excursion will take place around the middle of September, according to the newest reports. The exact time is still a mystery, but it was told that all participants will have to sort out their own tickets to the destination due to the burden of bulk ticket purchasing. Destination? Most likely the Netherlands 🇳🇱

Lassi has things to say🗣️

During both member and graphic design affairs our officer Lassi Koistinen had, by message, requested an essay to be read out loud regarding the importance of said role.

You can read the full essays, in Finnish, from the meeting minutes.

Everything's on fire (Wish we had a website)

A dog stating "This is fine" in a room filled with fire.
tko-aly.fi, aronud vappu 2023

The university's server room decided to join the Vappu celebrations by dumping some champagne on itself (or doing something just as destructive) and cut off the connection to servers used by TKO-äly. This caused considerable panic.

The situation has, thankfully, been resolved, and you can enjoy this blog post.

(Don't worry, we have backups. And we made a lot more.)

Alumni are love, alumni are life 💛

TKO-äly's alumni organization TKT-alumnit will co-operate with us in, at minimum, the form of Alumni x TKO-äly sitsit. In addition, a presentation night and a retro LAN party are in planning 🤩

The summary had, at the end of its beauty, a protest haiku

“Where is it again,
Our precious vappuhaiku?
Two years in a row...”
- Henri Peurasaari at the board meeting 30.4.2023

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023