Kevätkokous 2023 // Spring meeting 2023

ūüíõūüĖ§ Tiivistelm√§ TKO-√§lyn Kev√§tkokouksesta 2023. // A summary of TKO-√§ly's Spring Meeting 2023. ūüíõūüĖ§

White spring flowers growing on a tree branch

TKO-älyn Kevätkokous 2023

TKO-älyn sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Exactumin CK112 -salissa torstaina 27.4.2023 kello 17.00 alkaen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Sanna Hanén ja sihteerinä Heljä Lehtinen.

Alexandra Holvi ja Eemeli Nurmi toimivat ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina.

Toimintakertomus 2022 (TKO-älyn arkisto, PDF)

Toimintakertomus on nimensä mukaisesti selonteko järjestön toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2022 toimintakertomus avaa TKO-älyn toiminnan jäsenten edun huolehtimisesta merch-tuotteisiin asti.

Tilinpäätös 2022 (TKO-älyn arkisto, PDF)

Tilinpäätös sisältää järjestön tuloslaskelman ja taseen muine byrokratioineen. Käytännössä tilinpäätös kertoo TKO-älyn taloudellisen tuloksen ja aseman (paljonko oli menoja ja tuloja ja paljonko on tällä hetkellä massia tileillä).

Toiminnantarkastajien lausunto (TKO-älyn arkisto, PDF)

TKO-älyä järjestönä vahtii kunakin vuonna kaksi toiminnantarkastajaa, joilla on henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat. Heidän tehtävänään on kirjaimellisesti tarkastaa järjestön toimintaa ja huomauttaa epäkohdista.

Lausunnosta ilmenee mm. että

 • Tilinp√§√§t√∂s on laadittu s√§√§nn√∂sten ja m√§√§r√§ysten mukaisesti
 • Tilinp√§√§t√∂s antaa oikeat tiedot oikealla tapaa
 • Tilinp√§√§t√∂s voidaan vahvistaa ja hallitukselle antaa vastuuvapaus
 • Toiminnan palautuminen normaaliin on onnistunut erinomaisesti
 • Siirtosaamisille ja -veloille ei ole tehty mit√§√§n (2. huomautus)
 • Etuk√§teismaksua tapahtumista ei ole otettu k√§ytt√∂√∂n (2. huomautus)
 • Yhdistyksen varoja on per√§tt√§isin√§ vuosina k√§sitelty huolimattomasti eik√§ taloudenpidon valvomista ole kehitetty
 • RV- ja tuotetoiminnan inventaariot ja kirjaukset on hoidettu esimerkillisesti
 • Toteumia yli 500 euron tapahtumista ei ole aina esitetty kuukauden sis√§ll√§
 • P√∂hin√§toiminnassa, sitseiss√§ ja vuosijuhlissa on ylitetty budjetti
 • Tuutoritoiminnassa, liikuntatoiminnassa ja saunailloissa on alitettu budjetti
 • Fuksien edunvalvonta on kiitett√§v√§√§ Fuksiwikin kehitt√§minen niin englanniksi kuin suomeksi

Koko lausunnon pääset lukemaan TKO-älyn arkistosta.

Vastuuvapaus

Vuoden 2022 hallitukselle myönnettin vastuuvapaus.

Jäsenkausien hinnat

J√§senkausien hinnat eiv√§t muutu kautena 2023-2024. Hinnat ovat 1 vuosi 4‚ā¨, 3 vuotta 10‚ā¨ ja 5 vuotta 15‚ā¨.

Lisätalousarvio (TKO-älyn arkisto, XLSX)

Lisätalousarviossa säädettiin TKO-älyn talousarviota seuraavasti:

 • Kerhotoiminnalle 200,00 ‚ā¨ lis√§√§ alij√§√§m√§√§
 • Kulttuuritoiminnalle 250,00 ‚ā¨ lis√§√§ tuloja ja 500,00 ‚ā¨ lis√§√§ menoja (yht. 250,00 ‚ā¨ lis√§√§ alij√§√§m√§√§)
 • READMElle 100,00 ‚ā¨ alij√§√§m√§√§ (aikaisemmin 0,00 ‚ā¨)
 • Potentiaalin tuloennustetta nostettiin 2 000,00 ‚ā¨ (1 500,00 ‚ā¨ -> 3 500,00 ‚ā¨)

Yhdenvertaisuussuunitelma

Kevätkokouksessa hyväksyttiin TKO-älyn ensimmäinen yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa osoitteessa tko-aly.fi/yhdenvertaisuus.

Syysykokouksen ponnet syyskokoukseen liittyen

Syyskokuksessa jäsenistö antoi seuraavat kaksi pontta:

 • Eemeli Nurmen ehdottama ponsi, ett√§ syyskokoukselle varataan tulevaisuudessa 6 tuntia aikaa.
 • Ville-Veikko Saaren ehdottama ponsi, ett√§ hallitus selvitt√§√§ tavan, jolla syyskokous on toimiva. Yksi ehdotus on jakaa syyskokous kahteen osaan.

Hallituksen vastaus on seuraava:

Pidetään pidempi syyskokous viikonlopun päivänä, jolloin syyskokous voidaan aloittaa iltapäivällä, jo esimerkiksi kello 14. Tällöin riittäisi aikaa kohtien käsittelyyn.

ūü¶č Kev√§tperhosterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

TKO-äly's Spring Meeting 2023

TKO-äly's spring meeting was held in Exactum's CK112 lecture hall on Thursday 27.4.2023 starting at 17:00.

The meeting was chaired by Sanna Hanén and the secretary was Heljä Lehtinen.

Alexandra Holvi and Eemeli Nurmi acted as tellers and inspectors of minutes.

Annual Report 2022 (TKO-äly's archive, Finnish, PDF)

As its name suggests, the report is an account of the organisation's activities during the past year. The 2022 Annual Report opens up TKO-äly's activities, from looking after members' interests to merch products.

Financial Statement 2022 (TKO-äly's archive, Finnish, PDF)

The financial statements include the organisation's profit and loss account and balance sheet with other bureaucracy. In practice, the financial statement shows the financial performance and position of TKO-äly (how much was the expenditure and income and how much moolah is currently in the accounts).

Opinion of the Auditors (TKO-äly's archive, Finnish, PDF)

TKO-äly as an organisation is supervised each year by two auditors, who have personal deputy auditors. Their role is literally to check the activities of the organisation and to point out any irregularities.

The opinion states

 • The financial statements have been drawn up in accordance with the rules and regulations
 • The financial statements give a true and fair view
 • The financial statement can be approved and the 2022 board discharged from liability
 • The return to normal operations after corona has been very successful
 • No action has been taken on accrued charges and deferred income (2nd notice)
 • No advance payment for event has been introduced (2nd notice)
 • Careless handling of the association's funds in successive years and lack of improvement in financial control
 • Exemplary management of inventories and records of RV and product transactions
 • Realizations of budgeted transactions of more than 500 euro were not always delivered within one month
 • Budget overruns in the case of hustle affairs, sitsit and annual parties
 • Underspending in the area of tutors, sports activities and sauna nights
 • Development of the Fuksiwiki in both English and Finnish is commendable

The entire statement can be read in Finnish in the TKO-äly archive.

Discharge from Liability

The 2022 board was discharged from liability.

Membership Fees

The prices for membership periods will not change for the period 2023-2024. The prices are 1 year 4‚ā¨, 3 years 10‚ā¨ and 5 years 15‚ā¨.

Additional Budget (TKO-äly's archive, Finnish, XLSX)

The supplementary budget adjusted the TKO-äly budget as follows:

 • 200,00 ‚ā¨ additional deficit for club activities
 • Cultural activities: 250,00 ‚ā¨ more income and 500,00 ‚ā¨ more expenditure (total 250,00 ‚ā¨ more deficit)
 • README 100,00 ‚ā¨ deficit (previously 0,00 ‚ā¨)
 • Potential revenue forecast increased by 2 000,00 ‚ā¨ (1 500,00 ‚ā¨ -> 3 500,00 ‚ā¨)

Equality Plan

The first TKO-äly equality plan was adopted.

The equality plan is available in Finnish at tko-aly.fi/yhdenvertaisuus.
Fully embracing the irony of the situation, the translation for the equality plan is not completed as of yet.

Resolutions from the Fall Meeting

At the autumn meeting, the membership made the following two points:

 • A resolution proposed by Eemeli Nurmi to set aside 6 hours for the autumn meeting in the future.
 • A resolution proposed by Ville-Veikko Saari that the board should find a way to make the autumn meeting work. One suggestion is to split the autumn meeting into two parts.

The Board's response is as follows:

To hold a longer autumn meeting on a weekend day, so that the autumn meeting can start in the afternoon, for example at 2 p.m. This would allow enough time to discuss the items.


ūü¶č With spring wings spread wide open,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023

The logo of TKO-äly ry