Hallituksen kokous 13/2023 // Board meeting 13/2023

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 13/2023 // Summary of board meeting 13/2023 💛🖤

Hallituksen kokous 13/2023

💛🖤 Hallitus kokousti keskiviikkona 10.5.2023 etänä Zoomin kautta

Tulevat tapahtumat

17.6. TKO-äly x Tietokilta kesägrillailu
1.7. Pride 2023

Syksyn fukseilla eri vaatimuksia

Datatieteen maisterin vaatimukset ovat 2023 syksyllä aloittavista fukseista eteenpäin muuttumassa. Ethän siis johdata fukseja harhaan kun kerrot maisterivaihtoehdoista. Tällä hetkellä vaatimukset ovat vielä hieman kryptisessä muodossa, mutta asiasta tiedotetaan etenkin tuutoreita ja tulevia fukseja.

Toimintaa tarkastettu

Kevätkokous antoi vuoden 2022 hallitukselle vastuuvapauden.
Toiminnantarkastuskertomuksessa korostui joitain epäkohtia, jotka on listattu kevätkokouksen tiivistelmässä.

Hidasta edistystä monella saralla

Hallitus valmistelee muutoksia TKO-älyn joihinkin prosesseihin. Yhteistyösopimukset, tapahtumatoimikunta ja tapahtumien laskutus ovat etenkin suurennuslasin alla. Tiedotusta muutoksista tulee myöhemmin, kun yksityiskohdat ovat selvät.

🤔
Kiinnostavatko yksityiskohdat? Lue pöytäkirja kokonaisuudessaan.

✍️ Sulkakynäterveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 13/2023

💛🖤 The board met on Wednesday 10.5.2023 remotely through Zoom

Upcoming events

17.6. TKO-äly x Tietokilta summer hangout & grilling
1.7. Pride 2023

New freshers will have differing requirements

Freshers 2023 and onwards looking to continue to master's studies in Data Science will have new requirements. Be aware to not mislead the new freshers when you're telling them about master's studies. The new requirements will be announced, especially to tutors and freshers, at a later date.

Audit complete

The spring meeting gave 2022's board a discharge from liability.
In addition, the auditors bring up some grievances, which have been listed in the spring meeting summary.

Slow progress on many fronts

The board is preparing changes to some of TKO-äly's processes. Sponsor contracts, an event committee and event billing are especially under the microscope. Announcements will follow as decisions are made.

✍️ With quill & feathery regards,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023